Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach polskich

Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach polskich

http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2521

mgr inż. Józef Bizoń

Krakowski rabin Sacha Pecaric i prezes Pardes Lauder powstałego w Krakowie w roku 1998 – już ok. 2001 r. publicznie mówi [ http://www.pardes.pl/old/o_nas.html ]:

„Te kilka lat, przez które Pardes Lauder ukształtował się i osiągnął swój dorobek pokazują, że pomimo dramatu historii i wszelkich złych prognoz, żydowska nauka i żydowskie życie mogą odrodzić się w Polsce na najwyższym poziomie, kształtując przyszłość polskich Żydów i kierując ich na drogę Tory, która stanowi o istocie żydowskiej tożsamości. Oby dzieło rozpoczęte przez Pardes Lauder mogło być kontynuowane i oby stało się fundamentem dla odbudowy prawdziwego żydowskiego życia w Polsce, jeśli nie w tym, to na pewno już w przyszłym pokoleniu.”

To życzenie rabina było skrupulatnie realizowane również przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i niemal całe jego otoczenie. Wspierane było – w różny sposób, świadomie lub też nie – przez różne ośrodki medialne. Polityka wewnętrzna, jak i polityka międzynarodowa podporządkowana była interesom żydowskim w Polsce. Bo w czyim interesie było przerwanie ekshumacji w Jedwabnem przez Lecha Kaczyńskiego – ówczesnego ministra sprawiedliwości? W czyim interesie było i jest posyłanie polskiego żołnierza do Iraku i Afganistanu? W czyim interesie było podpisanie przez Lecha Kaczyńskiego traktatu z Lizbony zatwierdzając tym samym koniec Rzeczypospolitej – nawet pióro odmówiło mu wówczas posłuszeństwa? A co wspólnego z polską racją stanu miały jego i jego brata Jarosława wystąpienia w 2005 r. w Fundacji Batorego George’a Sorosa (Żyda pochodzącego z Węgier) i wyrażone tam przez nich główne zmartwienie „aby nie doszło do połączenia się wykluczonych z częściowo wykluczonymi”? – patrz „PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa” (  http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2467 ).

W czyim interesie było słanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego chwalb radości z tytułu otwarcia warszawskiej loży B”nai B”rith – odrodzenie się tej organizacji żydowskiej w Polsce po niemal 70 latach nieobecności? – (   http://www.dlapolski.pl/Czytaj-art-2569.html , http://www.prawica.net/node/8458 , http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=91615 ). Jak to się ma do stanowiska Kościoła w sprawie masonerii?.

A jakim to interesem było dla Polski i Narodu Polskiego forsowanie przez braci Kaczyńskich tzw. „tarczy antyrakietowej w Polsce” wystawiając tym samym terytorium Polski na niechybne pierwsze uderzenie nuklearne w razie wybuchu globalnej wojny? Owszem państwo izraelskie miało w tym interes, bo pod płaszczykiem uzbrojenia silosów z bronią nuklearną można by było dokonać realokacji części broni jądrowej z terytorium Izraela na terytorium Polski, co idealnie współgra z dążeniem do budowy elektrowni atomowej w Polsce (przy okazji wzbogacanie uranu). Przy okazji byłby mocny argument polityczny do zwalczania wszelkich sił szczeropolskich – no bo przy okazji każdych wyborów podnosiłby się niesamowity wrzask, że dążą one do wywalenia z Polski tej „tarczy” – a to grozi destabilizacją światowego bezpieczeństwa.

A co wspólnego z interesem Polski i Narodu Polskiego miało pchanie – przez obu braci Kaczyńskich – na oślep Polski i Narodu Polskiego w śmiertelny uścisk Unii Europejskiej?

Co wspólnego z polską racją stanu ma wprowadzanie do pałacu prezydenckiego obchodów żydowskiego święta chanuki i dawanie polskich odznaczeń państwowych Żydom za odrodzenie się życia żydowskiego w Polsce?

Podczas ceremonii zapalenia świeczek chanukowych w Pałacu Prezydenckim w dniu 15 grudnia br. (tj. 2009 r.), Pani Maria Kaczyńska wraz z Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panią minister Ewą Junczyk-Ziomecką wręczyły w imieniu Prezydenta RP ordery i odznaczenia osobom zasłużonym dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce oraz w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

Odznaczeni zostali [ http://www.prezydent.pl/aktywnosc/ordery-i-odznaczenia/art,759,ceremonia-zapalenia-swieczek-chanukowych.html ] :

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI – Pan Piotr Krzysztof KADLČIK;

– za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI: a) Pan Krzysztof Symcha KELLER, b) Pan Michael Joseph SCHUDRICH; KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI: a) Pani Joanna Małgorzata PODOLSKA-PŁOCKA, b) Pan Marek SZUKALAK;

– za zasługi dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej PolsceZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI: a) Pan Yosef EREZ, b) Pan Michał Stanisław SAMET.”

Wszystko wpisuje się w główny cel jakim jest budowa państwa żydowskiego na terytorium ziem polskich. Wycieńczony Naród Polski – poprzez spętanie go przepisami i mechanizmami UE, ograbiony z majątku narodowego pokoleń Polaków – w zderzeniu z kapitałem żydowskim przy równoczesnym wspieraniu działalności Żydów w Polsce przez najwyższe polskie władze państwowe (w tym przez nieliczną część duchowieństwa, ale bardzo wpływową) niechybnie przegra oddając swe terytorium pod budowę drugiego państwa izraelskiego.

Katastrofa pod Smoleńskiem (10.04.2010 r.) w sposób zasadniczy zagroziła realizacji budowy państwa żydowskiego na terytorium ziem polskich.

W tej sytuacji uznano, że jedynym ratunkiem dalszej realizacji tego planu jest natychmiastowe przejście wszystkich mediów do wychwalania pod niebiosa śp. Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskiej przy równoczesnym wtórowaniu im wysokich czynników kościelnych. A wszystko po to, aby dokonać pochówku na Wawelu i tym samym dalej realizować dawno ukartowaną grę polityczną dla realizacji w/w głównego celu.

W takiej sytuacji niech się nikt nie dziwi, że nie będą się liczyć żadne argumenty sprzeciwu pochówku na Wawelu. Nie będą się liczyć ani z dobrem Kościoła katolickiego w Polsce, ani z dobrem Narodu Polskiego.

Niewygodne fakty ukrywano i nadal się skrzętnie je ukrywa lub bagatelizuje ich znaczenie, bo prawda jest zbyt niewygodna – zbyt brutalna … I tak oto tworzy się legendy wbrew twardej rzeczywistości – wbrew zasadniczym faktom z niedawnej przeszłości kładących się czarnym cieniem dla polskiej państwowości.

To wszystko z czym teraz mamy do czynienia to nic innego jak Public Relations z wykorzystaniem duszy słowiańskiej do realizacji obcych celów i obcych interesów na ziemiach polskich /do którego to chóru niestety i niektórzy księża dołączyli/ – … a gdzie DEKALOG /ten Kościoła Rzymsko-Katolickiego/ i w jego świetle te osiągnięcia, które tak zachwalają?… Dlatego teraz szybko na Wawel zanim u wielu rozum powróci.

Głupcy!!! Waszym dzieciom i wnukom /myślę o Polakach/ przyjdzie za niedługi czas wejść w sensie dosłownym w rolę Palestyńczyków na własnej ojczystej ziemi, jeśli nie nastąpi otrzeźwienie z tego amoku tak sprytnie wyreżyserowanego.

Nie można w jednej ręce trzymać Krzyż a w drugiej menorę!

– Czy wam to nic nie mówi! Nie przemawia do wyobraźni!

Tacy ślepi i tacy głupi jesteście?

Czy ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi to też nic nie mówi? Nie przemawia do wyobraźni?

Boguchwała A.D. 14 kwietnia 2010 r.  – mgr inż. Józef Bizoń

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/