Grzechu Soros

Czytaj też o Sorosie

Piotr Bein Reformy Sorosa w Polsce
Piotr Bein Soros geszeftów i wojen
Piotr Bein Batiuszka Soros
Serge Trifkovic Matczyny Soros
Marek Głogoczowski Vademecum “jajcarza”

……………..

Niepojęty przez ogół George Soros działa na „wolnym” do rabunku rynku i ingeruje w politykę od Polski po Malezję, wpływa na losy miliardów ludzi i bilionów w różnych walutach. Przedstawiam na podstawie materiałów zachodnich i przemilczanych krajowych, kim naprawdę jest legendarny filantrop, sponsor Fundacji Batorego, Soros. Co robi i jaki ma związek z globalizmem, ruiną Polski, mafią rosyjską i kompleksem jot? Artykuł ukazał się w “Info nurt” nr 19 (2004), uzupełniam go materiałem nieopublikowanym z powodu sabotażu “Info nurtu” przez ”polską” agenturę, jak i wnioskami z późniejszych badań naukowych dla Hiroszima City University. – PB

Grzechu Soros

Piotr Bein 28.5.2010

Prawdziwą tragedią naszego całkowicie skorumpowanego aparatu przekazu jest to, że wielu z tych, którzy wyglądają na zwolenników sprawy wolności człowieka, w rzeczywistości zapobiega jej w bardzo wyszukany i zwodniczy sposóbmyśli John Kaminski o gatunku George Soros.

Miliarder-filantrop Soros pisze o sobie: prowadzę politykę zagraniczną …moim celem jest zostać sumieniem świata. Soros pomaga zakładać ideologiczny kaganiec globalizacji i NWO, niezwykle skutecznie wdrażając lucyferianski plan Rotszyldów w sferach podboju finansowo-gospodarczego, korupcji polityków i moralności społecznej, mediów i psychologii tłumu, demoralizacji młodych, zaogniania konfliktów etnicznych i religijnych gojów, „liberalizacji“ prawa i instytucji… Soros posługuje się agendami USA i ONZ, zgodnie z planem judeocentryków takich jak geostrateg Robert Strausz-Hupe.

Georgeurodził się w 1930 r. w Budapeszcie, w rodzinie żydowskiej. Kształcił się w Anglii, dokąd przybył w 1947 r., cudem jakimś uchroniwszy się od Szoa. W prestiżowej wyższej szkole London School of Economics, Soros nasiąkł zaciekłym ideologiem anty-komunizmu, Karlem Popperem. Artykuły, książki i przemowy Sorosa zioną wpływem Poppera, którego filozofia streszcza zachodni indywidualizm. Nobilitowany w 1965 r. filozof ukuł slogan Społeczeństwo otwarte, który w wyszedł na szerszą scenę w sorosowskich fundacjach i instytutach. Popper musiał mieć coś z mesjasza, bo uczniowie powtarzają słowa mistrza jak święte.

Soros opuścił Anglię w 1956 r. dla  Wall Street, gdzie w l. 1960-ych wynalazł spekulanckie fundusze asekuracyjne (hedge fund). Szybko został cichym partnerem Rotszyldów, Reichmanów, wydalonego z USA za mega-przekręty Marca Richa, agenta Mosadu i handlarza bronią Saula Isenberga i wielu innych zamożnych i wpływowych, takich jak weteran Grupy Bilderberg, Henry Kissinger. Ich wspólną cechą są spekulacje finansowe żerujące na politycznych i gospodarczych słabostkach państw, jeśli nie regionów globu.

Zza Atlantyku, jako obywatel USA, miliarder-filantrop Soros przybył do Europy, by nabrudzić we własnym gnieździe. Podobnie jak inna, bardzo ważna osoba, czeska Żydówka Madeleine Albright-Korbelowa, sekretarz stanu w administracji Clintona. Oboje doświadczyli w dzieciństwie Holokaustu. George ponadto wycierpiał się w obliczu węgierskiego komunizmu, jeśli wierzyć jego biografii. Horror z dzieciństwa „tłumaczy” ich wrażliwość społeczną, uczulenie na prawa człowieka, obrotność w interesach. Co więc tłumaczy ich działalność, która nakłada się na lucyferiańskie wydarzenia globalne?

W służbie Rotszyldów

Soros przyczynił się też do rotszyldowskiego planu unikalnie – siecią organizacji pozarządowych (ang. NGO), de facto V kolumną globalizmu, która wkradła się w umysły zbyt wielu. W podróżach międzynarodowych trudno mi znaleźć młodych rozmówców, nieprzesiąkniętych środkami piorącymi Sorosa, bez względu na temat: religia, ekologia, demokracja i swobody obywatelskie, media, pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, UE.

Soros założył i finansuje mega-sieć NGO, emanującą z Instytutu Społeczeństwa Otwartego (OSI), powstałego w 1993 r. z sorosowskiej Fundacji Społeczeństwa Otwartego. Rozmaite fundacje OSI osaczyły b. blok ZSRR, by stworzyć międzynarodową siatkę […] ze skomputeryzowaną bazą danych zezwalających zachodnim Stowarzyszeniom na wyszukanie kandydatów, którzy im odpowiadają, tj. gotowych na kolonialne usługi dla korporacji. Ogromna sieć Społeczeństwa Otwartego zbiera informacje, w tym gospodarcze do spekulacji Sorosa. „Instytuty” Sorosa działają lub działały w następujących państwach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Francja, Gruzja, Indonezja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Płd. Afryka, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, W. Brytania i USA. Wydalano jego organizacje z różnym skutkiem z Rosji, Białorusi, Gruzji, Chin, Indonezji i Czech.

Soros utworzył i utrzymuje Międzynarodową Grupę Kryzysowa ICG, aktywną m.in. na Bałkanach, od czasu zniszczenia Jugosławii. Współpracuje z jawnym narzędziem CIA, Instytutem Pokoju USA. Kiedy w lutym 2002 r. anty-globaliści marzli na zewnątrz hotelu Waldorf-Astoria w Nowym Jorku, wewnątrz Soros przemawiał do World Economic Forum. Policja ładowała demonstrantów do klatek, a Soros dołączył do Brzezinskiego, Huntingtona, Fukujamy i in. ideologów NWO, wychwalając zalety Społeczeństwa Otwartego.

Fundacje i machinacje finansowe Sorosa znacznie przyczyniły się do zniszczenia socjalizmu w b. bloku ZSRR – ustroju wymyślonego i wprowadzonego także przez judeocentryków. Soros upatrzył sobie Chiny. Wziął udział w rozbiorze Jugosławii i osadzeniu na Bałkanach islamizmu przeciw Europie i chrześcijaństwu. Jednocześnie dba o własne interesy dobroczynno-biznesowe, pozostające w pozornej sprzeczności ze sobą, utajnione, ale zawsze zgrane. Długoletnia polityczna aktywistka amerykańska i badaczka Sorosa podsumowała go: Jeśli chodzi o jego działalność gospodarczą, sam przyznał, że nie ma sumienia. Jest kapitalistą działającym z absolutną amoralnością.

Soros narzuca się liderom, był blisko Kissingera, Hawela i Jaruzelskiego. Popiera Dalai Lamę, którego instytut mieści się w tym samym ekskluzywnym budynku w dzielnicy Presidio w San Francisco, co fundacja przyjaciela Sorosa, Michaiła Gorbaczowa. Jest czołową figurą w Radzie Stosunków Zagraniczych (CFR) i World Economic Forum, plasując się na globalne wpływy polityczne i gospodarcze. Jego pozycja w radzie nadzorczej oraz komitetach na Amerykę, Europę Wsch. i Azję Śr. w Human Rights Watch (HRW, organizacji “praw człowieka” jak Helsinki Watch, z której powstała w 1975 r.) daje mu kontrolę w uskutecznianiu polityki kompleksu jot, czego dowodem jest zdemonizowanie Serbów w konfliktach bałkańskich. Sorosowskie  media, NGO i trybunał marionetkowy w Hadze odegrały decydującą rolę w masowej zmyłce o masowych zbrodniach bałkańskich, wzorując się na holokaustianizmie. Serbowie nie byli gorsi od pozostałych stron wojen domowych, a ucierpieli i stracili najwięcej.

 

Fundacje Sorosa od powstania wymienia się jako sponsorów finansowych. Soros-filantrop łoży w poprawę losu ludzi w zaniedbanej przez komunizm Europie i Azji. Na ten cel przeznaczał pół miliarda dolarów rocznie z zysków spekulacyjnych funduszu Quantum Fund. NGO pracujące ku wolności, demokracji, zdrowej gospodarce i rządom prawa nie mogłyby działać bez sorosowskich środków. Np. czeskie radio i telewizja przystały na jego ofertę przejęcia archiwów Radia Wolna Europa. Soros przeniósł je do Pragi i włożył ponad 15 mln USD w ich utrzymanie. Jedna z fundacji Sorosa prowadzi Radio Free Europe/Radio Liberty, utworzone przez CIA, które sięga po Kaukaz, Bliski Wschód i Azję Środkową, rozpowszechniając propagandę w tamtejszych konfliktach. Strefę zainteresowań kompleksu jot widać też z 28 języków, w których nadaje rozgłośnia (w tym większość nie-europejskich, np. kazachski, kirgiski, paszto, perski, tadżycki, turkmeński, uzbecki) do 21 państw (w tym Rosja, Iran, Afganistan, Pakistan i Irak). Nakłada się to na Wielką Szachownicę Brzezinskiego, tj. geostrategię kompleksu jot w Euro-Azji, dopracowaną przez think-tank judeocentrycznych neokonów, PNAC, do wykonania jako “wojna z terrorem” i “demokratyzacja”, a wdrażaną przez administracje Clintona, Busha i Obamy pod presją i z pomocą Izraela (np. na Kaukazie, w Iraku, Pakistanie).

Soros funkcjonuje w ramach kompleksu CIA-MI6-Mosad, który wdraża rotszyldowski plan tajnymi akcjami na całym globie i polityką przekazywaną masom przez press-tytutki i marionetki polityczne. Soros nie różni się od przemytników narkotyków w Laosie l. 1960-ych, czy mudżahedinów, którzy zarobili na opium przy okazji działań CIA w Afganistanie w l. 1980-ych. Po prostu obraca większymi pieniędzmi i działa otwarcie, co jakby tuszuje agenturalność, służąc usprawiedliwianiu polityki USA, rządzonego przez Lobby Izraela (trzon polityczno-społeczny kompleksu jot w Ameryce).

CIA jest tam, gdzie Soros „udziela się” biznesowo i filantropijnie, od Węgier, przez Polskę po Chiny. Cele agencji zbiegały się z celami OSI: rozebrać socjalizm. W Afryce Płd. CIA wyszukiwało dysydentów – antykomunistów. Na Węgrzech, w Polsce i Rosji, z ukrytą pomocą instytucji “wolnego świata”, CIA wspierało i organizowało przeciwników komunizmu cenni współpracownicy, identyczni jak rekruci do OSI. Soros powiedział: W każdym kraju znalazłem grupę ludzi – niektórych przywódców, innych mniej znanych, którzy podzielają moje zapatrywania. OSI organizowało konferencje czeskich, słowackich, rumuńskich, węgierskich, chorwackich, bośniackich i kosowskich antykomunistów. Rosnące wpływy Sorosa rzuciły podejrzenia, że jest w kompleksie wywiadowczym USA. W 1989 r. Washington Post doniósł o oskarżeniu w 1987 r. przez Chiny, że  sorosowski Fundusz Reform i Otwarcia Chin był powiązany z CIA.

Piąta kolumna

Społeczeństwa obywatelskie korzystają z pomocy USAID, Narodowej Fundacji dla Demokracji (NFD), związków zawodowych AFL-CIO i in. organizacji w USA, Norwegii, Holandii, Niemczech, w tym pozornie prywatne organizacje, np. Fundacja Społeczeństwa Otwartego związana z CIA. Agencje te finansują ludzi, którzy pracują pod przykrywką organizacji praw człowieka, demokratycznych stowarzyszeń, instytutów reform gospodarczych, niezależnych środków przekazu i innych organizacji pozarządowych. Twórca NFD, Allen Weinstein powiedział: Wiele z naszej obecnej działalności CIA wykonywało skrycie 25 lat temu (Washington Post 22.9.1991).

Raport Neila Hraba pt. Program Społeczny Sorosa dla Ameryki przypomina, że w książce Open Society: Reforming Global Capitalism (Społeczeństwo Otwarte: Reformowanie Globalnego Kapitalizmu), Soros jest raczej podejrzliwy względem samozwańczych, faryzeuszowskich międzynarodowych NGO. Z własnej witryny internetowej Soros głosi, że jego fundacje są poświęcone budowie i utrzymaniu infrastruktury i instytucji społeczeństwa otwartego. Współpracują z OSI w opracowywaniu i wcielaniu szeregu programów, które skupiają się na społeczeństwie ucywilizowanym, edukacji, mediach, zdrowiu publicznym i prawach człowieka oraz reformach społecznych, gospodarczych i prawnych.

Organizacje Sorosa służą destabilizacji miejscowych społeczeństw, podżegając konflikty poprzez grupy pokoju i zespoły mediacyjne. V kolumna wykonuje zamachy stanu pod pozorem reformy demokratycznej, zawsze stawiając wybrańców USA u władzy, np. na Filipinach i Ukrainie, w Jugosławii, Wenezueli i Gruzji  W każdym konflikcie z udziałem USA i W. Brytanii, w którym zastąpiono aktualnego przywódcę lub reżim, następuje proces uzasadniania nowych ludzi u władzy. Ogłasza się wybory, wolne i uczciwe tylko, jeśli zostali wybrani właściwi kandydaci. “Amerykanie i Brytyjczycy” przynoszą demokrację, wyzwalają naród. Nie ważne, czy naród chciał tych ludzi, czy są wiarygodni albo zdolni zrobić więcej niż poprzednicy.

Soros narzucił wątłym, nowym rządom drakońską politykę, która pozwoliła jemu i finansowym wspólnikom splądrować majątek znacznej części Europy Śr. i Wsch. Do usprawnienia gospodarek b. ZSRR, Soros zaangażował 35-letniego harwardzkiego „profesora” Sachsa, Żyda białoruskiego z amerykańskim paszportem. Jedynym doświadczeniem kwalifikującym Sachsa do tego monumentalnego zadania było doradztwo dla rządu Boliwii, w neoliberalnej reformie, która skończyła się katastrofą gospodarczą. Wg Executive Intelligence Review, Soros osobiście odpowiada za wprowadzenie terapii wstrząsowej i gospodarczego chaosu w b. bloku ZSRR. Od 1989 r.

W 2002 r. szacowano wartość majątku Sorosa na 15 mld $. Magazyn Time twierdził, że Soros zrobił ogromne zyski spekulując przeciw zachodnim bankom centralnym, by zarobić na pomoc w budowie społeczeństwa otwartego w b. bloku ZSRR. Naprawdę, Soros rabuje Zachód po to, by wykorzystać zyski do jeszcze dzikszej grabieży na Wschodzie pod płaszczykiem filantropii. Sorosa nazwano mistrzem manipulacji bezwzględnego kapitalizmu. Polska stała się jego łatwą ofiarą, z pomocą post-komunistów. Otwarte znaczy u Sorosa wynędzniałe kraje Paktu Warszawskiego, otwarte na łup jego własny i przyjaciół-szakali, którzy bezkarnie mogą zagrabić tamtejsze zasoby i majątek. Angażując ludzi takich, jak Sachs i stosując terapię wstrząsową w przeobrażających się gospodarkach, Soros znalazł receptę na „skupywanie” bogactw całych regionów świata.

Soros on Soros (Soros o Sorosie) przyznaje, że autor książki uważa się za mesjasza Europy Wsch., gdzie jego dziełem są prawie wszystkie reformy i próby reform. W „Underwriting Democracy” (Zabezpieczyć demokrację), Soros chwali się amerykanizacją Europy Wsch. Jego programy edukacyjne zapoczątkowały kadrę przywódców. Młodzi ludzie wykształceni przez Sorosa mieli pełnić rolę agentów wpływu. Obejmując posady w powstających biurokracjach państw-ofiar, rekruci mieli torować filozoficznie wolną drogę dla ponad-narodowych korporacji i banksterów. Rekrutów czekała atrakcyjna przyszłość.

Mesjasz czy lucyferianin?

Kiedy Polacy zabrali się za rozbiórkę “socjalizmu” odbierając inicjatywę twórcom NWO, Soros skupił się na skorumpowaniu autentycznego ruchu w KOR-owską Solidarność II (patrz “Reformy Sorosa w Polsce”), następnie grabieży majątku narodowego przy współudziale zatwardziałych komuchów, którzy z dnia na dzień przeobrazili się w twardzieli kapitalizmu. Jugosłowianom nie spieszno było do koszernej odmiany wolnego rynku, bo mieli własność przedsiębiorstw, zachodnie kanały TV, wszystko przy ochronie państwa.

Działałania Sorosa w ramach pierestrojki Bałkanów przez kompleks jot skupiły się więc na wytworzeniu opozycji do “komunizmu” Miloszewicia i rozbiciu Jugosławii na tle etniczno- religijnym (gdy Europa integrowała się w UE!). Zadanie Sorosa było doniosłe, bo kompleks jot próbował na Bałkanach strategii “dziel i rządź przez podsycanie zagojonych nienawiści” przed bałkanizacją Kaukazu i Azji. Doświadczenia te kompleks jot wykorzystuje w zmartwychwstaniu banderowców, “obudzeniu się” świadomości etnicznej Kaszubów i Niemców Opolskich oraz w prześladowaniach mniejszosci “polskiej” Andżeliki na Białorusi.

W serii otwierania państw na łup i zniewolenie, od 1991 r. Soros wydał ok.100 mln USD na aktywistów przeciw Miloszewiciowi. W l. 1990-ych Wyzwoleńcza Armia Kosowa zaczęła zabijać funcjonariuszy w jugosłowiańskiej prowincji Kosowo. Taktyka była brutalnie prosta: sprowokować siły serbskie do odwetu tak silnego, że przerażony Zachód wstawi się za niepodległością Kosowa.  Zadziałało to m.in. dlatego, że [sorosowski] Human Rigts Watch potępił represje Serbii tak głośno, że potem chwalił się, iż pomógł zainspirować naloty NATO na Serbię. Po ‘zwycięstwie’ NATO, Soros dał pieniądze na nowy trybunał ONZ ds. zbrodni w b. Jugosławii i opłacił szkolenie jego sędziów i prokuratora. Opłacił także dwa fakultety prawa w USA, by pomogły prokuratorowi znaleźć dowody przeciw Serbom i Miloszewiciowi, podejrzanym o zbrodnie wojenne (Herald Sun 5.12.2003). Czy miliarder Soros powinien angażować się w rozpoczęcie wojny, założenie trybunału i pomoc w procesie przeciw reżimowi, który obalił takim nakładem środków? Dlaczego wydał miliony dolarów na lobbing na rzecz trybunału, który musiałby konsultować się z grupami sorosowskimi?

Poprzez OSI i HRW, Soros był głównym poplecznikiem stacji radiowej B-92 w Belgradzie. Sponsorował Otpor, organizację opozycyjną, która otrzymała walizki pieniędzy przed „rewolucją belgradzką” (5.10.2000). HRW pomogło następnie w porwaniu Miloszewicia i pokazowym procesie w Hadze, dostarczając „dowodów” i nie reagując na pogwałcenie praw Miloszewicia przez marionetkowy trybunał. B. sędzina „trybunału”, Louise Arbour przeszła do zarządu sorosowskiego think-tanku ICG. OSI i HRW pracowały  w b. republikach Jugosławii niby mesjańskie zwiastuny. Rozwałkę b. republiki Macedonii przez m.in. antagonizmy wewnątrz prawosławia i wsparcie islamistów i kosowskich albańskich terrorystów w Macedonii, sorosowcy nazywali częścią swej misji cywilizującej. Siły NATO-ONZ grały pod kompleks jot, a nie sprawiedliwość cywilizacyjną (Scott Taylor (Diary of an Uncivil War Esprit de Corps Books, Ottawa 2002).

Z pomocą namiestnika ONZ w Kosowie, Bernarda Kouchnera, Soros przejął najcenniejsze kopalnie na Bałkanach. We wrześniu 2000 r. spiesząc się przed wyborami w Jugosławii, Kouchner stwierdził, że zanieczyszczenia z kompleksu górniczego w Trepcy podnoszą poziom ołowiu. Ten sam Kouchner  przyklaskiwał, kiedy w 1999 r. naloty NATO rozsiewały uran i spuściły w bombach 100 tys. ton innych substancji rakotwórczych. Kopalnie zamknięto z przyczyn zdrowotnych.  Soros zainwestował 150 mln USD w złoża złota, srebra, ołowiu, cynku i kadmiu wartościi 5 mld USD.

Sami swoi

W 2003 r. Soros oświadczył, że należy zrobić porządek z nazizmem i faszyzmem Busha, bo stanowią zagrożenie dla świata. Zapowiadając 75 mln dolarów na kampanię wyborczą przeciw Bushowi, Soros dołączył do sześciu innych filantropów, w tym do rodzin Bauman i Rockefeller. „New Statesman” (2.6.2003) wyjaśnił zmyłkę: Soros lubi przedstawiać się jako człowiek niezwiązany z żadną grupą […] niepowiązany z kompleksem wojskowo-przemysłowym USA. Ale spójrzmy na zarządy organizacji pozarządowych, które Soros tworzy i finansuje…

 

Oto cząstkowa lista sorosowskich luminarzy i ich działalności:

  • W HRW, Morton Abramowitz okiem nie mrugnął na łamanie podstawowych zasad w procesie Miloszewicia. Ten b. zastępca sekretarza stanu USA ds. wywiadu w l. 1985-89, jest członkiem CFR, ogniwa tajnego rządu światowego.
  • Globalna klika wyreżyserowała rozpad Jugosławii. „Przypadkiem” Warren Zimmerman ambasadorował w Belgradzie, kiedy Zachód, szakale islamscy, chorwaccy neo-ustasze, słoweńscy nacjonaliści i albańscy ekstremiści rozszarpywali Jugosławię. W nagrodę Zimmerman służył potem w organizacji Sorosa.
  • Na szefa OSI Soros wybrał luminarza liberałów, b. dyrektora Helsinki Watch, Aryeha Neiera. Neier pisał felietony dla magazynu „The Nation” bez ujawnienia, że pobierał płace od Sorosa.
  • Inni luminarze w zarządzie OSI to istne Kto jest kto zimnej wojny i NWO. Główny komentator polityczny Radia Wolna Europa w Pradze, Paul Goble został dyrektorem od kontaktów w OSI. Herbert Okun w departamencie stanu Nixona doradzał Kissingerowi ws. wywiadu. Kati Marton to żona b. ambasadora administracji Clintona w ONZ i wysłannika w Jugosławii, Richarda Holbrooke, którego “dyplomacja” doprowadziła do kradzieży serbskiego Kosowa przez obcych i zbrodni masowych wobec Serbów w innych częściach b. Jugosławii. Po napaści Gruzji na Osetię Płd. w 2008 r. próbował on równie wrednej “dyplomacji” przeciw Rosji. Marton lobbowała na rzecz belgradzkiej stacji radiowej B-92, sponsorowanej przez Sorosa i Narodową Fundację dla Demokracji (ramię CIA), która dołożyła się do rozpadu Jugosławii.
  • Zawodowy dyplomata Herbert Okun w Europejskim Komitecie HRW był jak Soros powiązany z departamentem stanu USA poprzez wiele organizacji – od agencji pomocy USAID po Komisję Trójstronną założoną przez Rockefellera. W l. 1990 – 1997, Okun był w USAID dyrektorem  projektu „wolontariuszy”, którzy pomagali  zakładać wolnorynkowe systemy finansowe w b. bloku komunistycznym (http://www.yale.edu/iss/peopleadvisoryboard1).
  • Wice-przewodniczący ICG, kongresman Stephen Solarz, naczelny taktyk prawny Lobby Izraela na Capital Hill wraz z neokonami Richardem Perle i Paulem Wolfowitzem nawoływali Clintona w 1998 r. do wyczerpującej strategii politycznej i wojskowej w celu obalenia Sadama [Hussajna] i jego reżimu.
  • Inni „niezależni” luminarze w ICG: Zbig Brzezinski, Richard Allen i gen. Wesley Clark. Przestępca wojenny na Bałkanach i w Waco (Texas), gen. Clark chyba miał poparcie Sorosa, skoro nadawał podobnie przeciw Bushowi w swej kampanii na prezydenta USA.

Partnerzy interesów Sorosa nie są lepsi. W Carlyle Group, jednym z największych na świecie koncernów zbrojeniowych, gdzie Soros lokuje poważne inwestycje, byli z Sorosem: b. sekretarz stanu James Baker, b. sekretarz obrony Frank Carlucci, Bush senior, saudyjska rodzina królewska i krewni Osamy ibn Ladena.

Globalny spekulant

Soros manipuluje procesami politycznymi, finansując własnych kandydatów np. w wyborach prezydenckich na Ukrainie i w Peru, albo popierając opozycję, jak w „październikowej rewolucji” belgradzkiej w 2000 r. czy w “kolorowych rewolucjach” w Gruzji i na Ukrainie. W wieku informacji, spekulanci mają wtyczki w rządzie, który planują złupić. Ulubionym programem Sorosa jest przekonać dany rząd o wyższości reform neo-liberalnych w rozwiązywaniu kryzysu finansowego. Może w ten sposób spekulować ich walutą i prywatyzacją.

Soros uchodzi na Zachodzie za super-aferzystę. Jego Quantum Fund spekuluje na zmianach gospodarki światowej. Odprowadził miliard dolarów z Banku Anglii w zgodnej z prawem spekulacji. Przewidując spadek funta w 1992 roku, Soros pożyczył miliardy w tej walucie i wymienił je na marki niemieckie. Po załamaniu się funta Soros spłacił pożyczkę po niższym kursie, zarabiając miliard. William Engdahl wyjaśnia biznesowe „szczęście” Sorosa: Połączenie Sorosa z ultra-tajnymi międzynarodowymi kręgami finansowymi Rotszyldów nie jest zwyczajnym czy przypadkowym partnerstwem bankowym. Niezwykłego sukcesu Sorosa na wielce ryzykownych rynkach finansowych nie da się wytłumaczyć po prostu „spekulanckim szczęściem”. Soros jest wtajemniczony w wewnętrzną informację z najważniejszych kanałów informacyjnych świata, tak rządowych jak i prywatnych.

Wg Lyndona La Rouche (wywiad dla Executive Intelligence Review 7.7.2000), Soros zyskał nową pozycję spekulacyjną w l. 1997-98. Podczas azjatyckiego kryzysu finansowego premier Malezji, dr Mahathir Mohammad przeciwstawił się Al Gore i Madeleine Albright, którzy niezadowoleni przybyli do Azji, by bronić Sorosa. Poszło o kryzys w Malezji wywołany spekulacjami Sorosa. Premier wprowadził ograniczenia w transakcjach walutowych, które zadziałały niezwykle skutecznie. W ten sposób został zagrożeniem dla własnego kraju – słowami Sorosa niewątpliwie wyrażającymi groźbę.

Od października 1998 r. do czasu kryzysu brazylijskiego (luty 1999) Soros doradził, jak wygenerować lawinę nieuczciwych pieniędzy, które częściowo zażegnały brazylijski dylemat. W oczach niektórych obserwatorów, Soros z filantropa przekształcił się na spekulanta wykorzystującego swe doświadczenie i koneksje. Odgrywa kluczową rolę w napędzaniu globalnej hiperinflacji, podobnej do tej z Weimaru 1923 r.

Gdy Bułgaria waliła się od chaosu wolnego rynku, Soros grzebał w jej wraku, jak donosił Reuters na początku 2001 r.: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował 3 mln USD [w bułgarską firmę zaawansowanej technologii] Rila, pierwszą firmę, która skorzysta z nowego funduszu 30 mln USD, założonego  dla wsparcia informatyki w Europie Środkowej i Wschodniej […] Soros, który zainwestował około 3 mln USD w Rila, a w 2001 r. dalszy milion […] pozostał właścicielem większościowym.

Ogłupienie na Wschodzie i Zachodzie

Biznesy i organizacje Sorosa są zaangażowane w amerykański ekspansjonizm. Dlaczego więc nagle dezaprobował Busha? Nie przeszkadzała mu buszowska ekspansja Pax Americana i uwalnianie rynku z jarzma komunistów, terrorystów i Osi Zła. Ale przeszkadzały mu beznadziejnie głupie i niezdarne [słowa Neila Clarka] metody Busha. Soros mozolnie rozszerzał granice „wolnego świata”, że mało kto mógł się połapać. A tu napatoczył się teksański prostak z gangiem nadgorliwych neokonów i popsuł misternie tkaną sprawę.

Ogół był rzeczywiście dogłębnie ogłupiony. Gdy kilka lat temu w Kanadzie szukałem sponsora wystrzałowej metody słonczno-wodnego oczyszczania ścieków, radzono mi fundację Sorosa. W Polsce słyszałem uczciwych ludzi: wspaniały filantrop. Dopiero Andrzej Żwawa, redaktor naczelny „Zielonych Brygad”, gdzie zacząłem pisać na ochotnika w 1998 r., uczulił mnie na Fundację Batorego i pokrewne instytucje. Andrzej zaimponował mi odmową funduszy od nich, mimo ciężkiej sytuacji. Dr Marek Głogoczowski też wiedział, co w trawie piszczy i pisał, nie znajdując zrozumienia u Polaków ogłupionych zasadą co przeciw nowemu, to komuchowe. Większość dała się nabrać, w tym bojownicy o dobre rzeczy dla Polski, może dlatego, że sorosowskie fundusze motywowały do działania, tyle, że w sferach manipulowanych przez globalistów.

Otępienia dobrą famą króla globalnej hochsztaplerki doświadczyłem też w Serbii. Rekord pobiła wdowa po jednej z ofiar bestialskiego ataku NATO na pociąg pasażerski pod Grdelicą. Gdy ją odwiedziłem wiosną 2003 r., pracowała w organizacji Sorosa – człowieka, który współ-aranżował przewrót w Jugosławii i inne konflikty w imię praw człowieka, wolnego rynku i demokracji. Żona znajomego profesora z Belgradu uważała (zbieżnie z ww. zasadą o komuchach), że Soros to kwintesencja dobra, przeciwstawny wszystkiemu, co jest spadkiem po Miloszewiciu. Do spadku zaliczyła zorganizowaną przestępczość nowych „elit”, wylansowanych po trupie Miloszewicia, dzięki Sorosowi!

Dr Głogoczowski pisał, że na zjeździe europejskiej, sceptycznej młodzieży w Ljubljanie (2001), dwudziestolatki praktycznie nie znały nazwiska największego kombinatora Eurazji. Szwajcarski znajomy Głogoczowskiego podał, że zaledwie dwa procent osób w tym, teoretycznie dobrze poinformowanym kraju, wie, kim naprawdę jest miliarder Soros.

W USA nie jest lepiej. Większość lewicowych Amerykanów nie wierzy w socjalistyczne przekształcenia społeczeństwa, więc model Sorosa pociąga ich. Zubożenie wynikające z transakcji Sorosa na całym świecie kompensuje im jego filantropia. Jego filozofia i fundusze przyciągają liberalnych i lewicowych intelektualistów tak w USA jak i poza. Gdy upadł blok ZSRR, lewica USA nie opłakiwała socjalizmu. Nie płakała, gdy setki mln obywateli b. bloku w Europie i Azji Środkowej straciły prawo do pracy, przystępne mieszkania, darmową edukację, opiekę nad zdrowiem i kulturę za grosze. Bagatelizowała wzmianki, że CIA i niektóre NGO przyczyniły się do śmierci socjalizmu. Dla nich nie było związku między zachodnią wolą zniszczenia ZSRR od 1917 r. a jego upadkiem. Myślą, że socjalizm (zwą go komunizmem) załamał się z ułomności. Gdy rewolucje w Afryce i Ameryce Płd. niszczono rękami innych, neo-lewicowcy wzruszali ramionami.

Bogdan Denitch, polityk amerykański z aspiracjami w Chorwacji, udzielał się w OSI i otrzymal stamtąd dotacje. Był za czystkami etnicznymi Serbów z Chorwacji, nalotami NATO w Bośni i potem w Jugosławii, nawet za inwazją lądową, którą odradzał Pentagon. Denitch założył i przewodził przez wiele lat Demokratycznym Socjalistom Ameryki, wiodącej grupie lewicowych liberałów. Długo piastował pozycję lidera w prestiżowej Konferencji Uczonych Socjalistycznych, przez którą zdobywał sympatię wielu Amerykanów dla ekspansji NATO. Inne cele dobroczynności Sorosa w USA to Refuse and Resist (Odmowa i Opór), ACLU i wiele innych liberalnych grup. Niespodziewanym dodatkiem była Nowa Szkoła Badań Społecznych w Nowym Jorku, znana z popularności wśród lewicowych intelektualistów. Soros funduje tam Program Europy Wschodniej i Środkowej.

Prawa autorskie © Piotr Bein: dozwolona reprodukcja w całości, tylko w niekomercyjnych celach edukacji.

Źródła (poza wymienionymi w tekście)

Humming-bird Dobroczyńca ludzkości contra kanalia, http://www.pl.indymedia.org/pl/2003/11/3263.shtml, 26.11.2003

Tymiński S. Soros – Real Father of Reforms in Poland, www.maloca.com/zagloba/soros9.htm, 9.9.2002

EIR Special Report: The true story of Soros the Golem, Executive Intelligence Review, kwiecień 1997

George Soros as Rothschild Agent, wybór tekstów, 6.7.2003,http://users.cyberone.com.au/myers/soros.html

Coffin H.George Soros, Imperial Wizard, Covert Action Quarterly, jesień 2002, www.canadiandimension.mb.ca/extra/d1207hc.htm

SARTRE, Satan lives in George Soros, http://batr.org/gulag/111303.html, 13.11.2003

Soros a rozbiór Jugosławii:

http://www3.sympatico.ca/sr.gowans/soros.html

http://www3.sympatico.ca/sr.gowans/elich1.html

http://www.zmag.org/balkanwatch/herman_milosovec-trial.htm

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/