Instalacja loży masonów żydowskich Bnai Brith w Polin

Instalacja loży masonów żydowskich Bnai Brith w Polin

Niemal 70 lat po rozwiązaniu Bnai Brith w Polsce w wyniku dekretu Prezydenta Rzeczpospolitej w grudniu 1938 r., z wielką radością uczestniczyliśmy w przywroceniu naszej organizacji w Polsce, poprzez założenie Loży Polin 9.9.2007 r. w Warszawie. Nasza przyjemność była o tyle większa, że Polska pozostawała jedynym krajem w Europie Srodkowej i Wschodniej, gdzie ni eprzywrocono jeszcze naszej loży po upadku reżimu komunistycznego…

Cały artykuł po angielsku

Zdjęcia

Na stronach Janusza Korwina-Mikke jest tłumaczenie posłania Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, z brytyjskiej witryny Bnai Brith:

Panie i Panowie!

Blisko 70 lat temu, w 1938 r., dekretem Prezydenta RP, w wyniku absurdalnych obaw, nieporozumień oraz wprowadzenia w błąd, zakazano działalności polskiej sekcji B’nai B’rith. Należy uznać za symboliczny gest, że dziś staję przed Państwem jako przedstawiciel Prezydenta RP, aby powitać Was i Waszą organizację, która po raz drugi rozpoczyna działalność w Polsce.

Otwarcie loży B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej, po tylu latach nieobecności, jest szczególnie ważne, również z innego względu. Organizacja ta, utworzona 164 lata temu w małej nowojorskiej kawiarni przez 12 żydowskich imigrantów z Niemiec, stała się dziś jedną z najważniejszych organizacji walczących z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią. Polska jest wdzięczna za działania, jakimi Liga Przeciwko Zniesławianiu [Anti-Defamation League] założona przez B’nai B’rith, współpracując z Amerykańskim Kongresem Żydowskim, wsparła nasze starania o zmianę nazwy obozu Auschwitz i przeciwstawiła się używaniu określenia “polskie obozy koncentracyjne”.

Jestem zadowolony, że – tak, jak było w zwyczaju przed wojną – członkami B’nai B’rith są wybitni polscy obywatele: naukowcy, pisarze, osoby zaangażowane w działalność społeczną. W czasie, gdy stosunki między Polską a Izraelem należą do najlepszych w Europie, powinniśmy starać się o stałe polepszanie stosunków polsko-żydowskich. To wymaga stałych wysiłków i gotowości do kompromisu. Nie jest to łatwe, lecz wierzę w Państwa zobowiązanie, które będzie mieć znaczący wpływ na wzajemne zrozumienie Polaków i Żydów.

W związku z tym pragnę odwołać się do statutów Waszego stowarzyszenia, które odnoszą się do “ducha tolerancji i harmonii” i utrwalenia “wspomnienia Holokaustu w społeczeństwie”. Mam nadzieję, że częścią wypełnienia tego programu będzie Wasza pomoc w zwalczaniu nieprawdziwych i szkodliwych poglądów, które pojawiają się w świecie, np. w postaci opinii o odpowiedzialności Polski za powstanie obozów koncentracyjnych. Mam również nadzieję – choć statut Waszej organizacji nie przewiduje “utrwalenia pamięci o życiu i osiągnięciach polskich Żydów” – że ta wyjątkowa historia obejmująca ponad 800 lat, zostanie uwieczniona przez Was w świadomości polskiego społeczeństwa i w świecie.

Proszę pozwolić mi zakończyć cytatem słów Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI, który w grudniu 2006 r., przyjmując przedstawicieli B’nai B’rith, powiedział: “Nasz niespokojny świat potrzebuje świadectwa ludzi dobrej woli, inspirowanych przeświadczeniem, że wszyscy z nas stworzeni na obraz Boga posiadają niewyobrażalną godność i wartość. Żydzi i chrześcijanie są powołani do współpracy w uzdrawianiu świata przez promowanie duchowych i moralnych wartości opartych na naszej wierze. Powinniśmy coraz bardziej być przekonani do dawania przykładu naszej owocnej współpracy”.

Panie i Panowie: DZIĘKUJĘ!”

………………

Na Facebook jest Koło Sympatyków B’nai B’rith – Loży Polin

Jest tam poza informacją ogólną jeden wpis:

Wieść Gminna nr 287
“Życie żydowskie Warszawy i okolic”:
Żydowskie Stowarzyszenie B’nei B’rith w RP

Warszawa, 23 lutego 2009

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE B’NEI B’RITH POLIN

Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia B’nei B’rith w RP Loży Polin, które odbyło się w niedzielę 22 lutego, zwołane zostało w celu wyboru nowego zarządu. Prowadził je rabin Michael Schudrich. Wybrano nowe władze: Jarosława J. Szczepańskiego na przewodniczącego oraz czworo członków zarządu. Ukonstytuował się on następująco: Jan Woleński (wiceprzewodniczący), Jonathan Britmann (sekretarz), Agnieszka Milbrandt (skarbnik), Sergiusz Kowalski. Zebrani podziękowali Andrzejowi Friedmanowi (pierwszemu przewodniczącemu) oraz Malce Kafce za współprowadzenie Stowarzyszenia od września 2007, kiedy to po 70 latach zostało w Polsce reaktywowane B’nei B’rith.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/