Holokaust II wojny światowej: nieunikalny, nienajwiększy, nie tylko Żydzi

Holokaust II wojny światowej: nieunikalny, nienajwiększy, nie tylko Żydzi

Piotr Bein na podst. wstępu do Iraq Silent Death pod redakcją prof. Christophera Scherrera

Żydowskiego pochodzenia Polak, Rafael Lemkin uzasadnił swój projekt Konwencji o Ludobójstwie dotąd nieopublikowaną Historią ludobójstwa w trzech tomach. Największe ludobójstwo popełniły hordy mongolskie w XI-XII w. i europejski podbój obu Ameryk pod koniec XIV w., który był ok. 15 razy większy od Szoa. Dobrze uzbrojeni Hiszpanie z pomocą miejscowych kolaborantów zgładzili wysoko rozwinięte społeczeństwa indiańskie, rozbierając ich państwa i rabując skarby. Początkową ideologią ludobójstwa było chrześcijaństwo i oświadczenie papieskie, że Indianie nie są ludźmi, potem – zwykła chciwość. W XVI-XIX w. ludobójstwo towarzyszyło kolonizacji. Np. Indian zredukowano z 80 mln w 1492 r. do 3,5 mln w 1750 r. Niszczenie Indian twa, np. w Paragwaju, Gwatemali i w regionie Amazonki w Brazylii.

Od kolonialnego do wewnątrzpaństwowego ludobójstwa

Od 1500 r. Afryka straciła 100 mln ludzi w niewolnictwie europejskim. W Ameryce Płn. siły brytyjskie wybrały (1763) likwidację Indian poprzez broń biologiczną – zarazę. Apel o zupełną likwidację nielicznych Indian (1891) wypełniono rychło masakrami. Podczas gdy iberyjscy mordercy w końcu wymieszali się z narodami likwidowanymi, Brytyjczycy stosowali regułę dziel i rządź, co przetrwało do dziś, np. w płn. Sri Lanka.

Największe ludobójstwo XIX-XX w., terror króla Belgii Leopolda II w Kongo, zrujnowało dobrze zorganizowane i prosperujące królestwa Bakongo, Luba, Azande i in., redukując ludność do 1/3. Do repertuaru współczesnych ludobójstw przeszły okropne metody Niemców w ich koloniach wobec narodów Nanimbii i Tanganiki, które też już nigdy się nie podźwignęły.

Poza Hiszpanią, Portugalią, Anglią, Belgią, USA i Niemcami, ludobójstwo w swych koloniach i na terytoriach okupowanych popełniły Francja, Włochy, Holandia i Dania, a także inne państwa Europy w mniejszym stopniu. Tyle o przewadze cywilizacji łacińskiej.

Od 1910 r. i coraz bardziej po I wojnie światowej, ludobójstwo przybiera postać wewnątrzpaństwową w b. koloniach, przez dominującą grupę polityczną lub etniczną, na miejscowej ludności: ludobójstwo chrześcijan w Turcji, rzezie reżimu Khmer Rouge (1975-1979) po agresji USA, ludobójstwo w Ruandzie (1994) na tle etniczno-rasowym po utracie władzy.

Szoa nie prototyp

Zagłada Żydów podczas II wojny światowej to nie kolonialne ani państwowe ludobójstwo. Nie jest też prototypem ani modelem współczesnego ludobójstwa. Żydzi europejscy byli jedną z ponad 20 grup skazanych na śmierć w tzw. obozach koncentracyjnych (niem. KZ). Od początku władzy (31.1.1931) hitlerowcy aresztowali komunistów do likwidacji w KZ, dwa miesące zanim NSDAP podjęło środki przeciw Żydom (bojkot żydowskich sklepów i interesów przez SA 1.4.1933, następnie zwolnienia Żydow w sektorze publicznym), tj. sześć lat przed masowymi likwidacjami Żydów, Romów i in. na Wschodzie (1939) i osiem lat przed rozpoczęciem pełnej eksploatacji obozów śmierci (1942). Tylko w NRD mówiło się o tym. Do dziś Niemcy nie wiedzą, że pierwszymi ofiarami Holokaustu była lewica przeciwna hitleryzmowi. Światowa opinioa nie wie też, że pierwszymi ofiarami komór gazowych w Auschwotz były setki tys.  radzieckich więźniów wojennych. Miliony ich hitlerowcy zastrzelili, zagłodzili, zapracowali na śmierć.

Słowianie głównym celem Holokaustu

Ponad 30 mln ofiar w Holokauście to Słowianie. Rosjanie, Polacy, Serbowie, Macedończycy ucierpieli najbardziej. A jednak to ci Undermenschen przyczynili się do pokonania hitlerowców, niemal bez pomocy zachodnich Aliantów. Po raz pierwszy przed UE, kontynent zintegrował Hitler, obejmując ok. 20 krajów i terytoriów Eurazji, o różnym stopniu kolaboracji i oporu względem hitleryzmu i faszyzmu. Niewiele z nich przeszło okupację tak długą i niszczącą jak Polska, ojczyzna Lemkina i kiedyś największej populacji żydowskiej na świecie. Niemal połowa Żydów z przedwojennej Polski zginęła w Szoa z rąk hitlerowców i ich wspólpracowników.

Atak Hitlera na ZSRR obalił różnicę między wojną a ludobójstwem (niem. Vernichtungskrieg, wojna eksterminacyjna), przypominając tym hordy mongolskie i europejską kolonizację Ameryk, Afryki, Azji i Australii. Rozkaz Hitlera o likwidacji radzieckich komisarzy zaczął serię ukazów obalających prawo międzynarodowe i wprowadzających wolną rękę w zabijaniu na Wschodzie. Zwolmiły one od kary za morderstwo, kradzież, zagłodzenie na śmierć, tortury i gwałt na milionach cywili. Istnieją setki książek o Szoa, znacznie mniej nt. Holokaustu innych grup, a tylko jedna w jęż. angielskim o największym współczesnym ludobójstwie – wśród Słowian.

Wniosek

Ludobójstwa hitlerowskie ustępują tylko europejskim z okresu kolonialnego od 1500 r. Największy z Holokaustów, atak na Słowian był judeocentryczną kontynuacją zamachu na chrześcijaństwo słowiańskie od czasu wywrotu polskich dążeń niepodleglościowych w okresie rozbiorów, poprzez rewolucję bolszewicką i powojenne żydokomuny, po dzisiejszy zespół zagrożeń biologiczno-gospodarczo-finansowych dla świata słowiańskiego, szczególnie Rosji, Białorusi i Ukrainy ostałych poza strukturami euroatlantyckimi.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/