Kol Nidre: licencja judaizmu na kłamstwa

Kol Nidre: licencja judaizmu na kłamstwa

Pastor Ted Pike 10.9.2010, tłumaczenie Ola Gordon, korekta Piotr Bein, przypisy w oryginale

Od redaktora:

W czerwcu ub. roku, dziesiątki mln ewangelickich chrześcijan bezkrytycznie zaakceptowały izraelską wersję ataku na Flotyllę Wolności. Mentalność Izrael nie może czynić źle jest tak zakorzeniona w religijnej prawicy, że chrześcijanie odruchowo wierzą, że w każdym sporze z Arabami wyklucza się wątpliwości co do Izraela.

Ale judaizm ortodoksyjny, reprezentujący oficjalne stanowisko państwa Izrael, przewiduje coś zdumiewającego dla praktykujących Żydów: recytując modlitwę Kol Nidre w przeddzień Jom Kipur, mogą oni otrzymać wcześniejsze przebaczenie za wszystkie kłamstwa, oszustwa, niedotrzymane umowy itd., na które mogą sobie pozwolić w ciągu następnego roku.
Czy Izrael mówi prawdę, gdy twierdzi, że jego komandosów zaskoczyły noże i pałki, jakimi wymachiwali ich oponenci, zmuszając izraelskich żołnierzy do otwarcia ognia do ponad 50 działaczy, w wyniku czego niektórzy z nich mieli nawet cztery rany postrzałowe?

Międzynarodowe śledztwo stara się odpowiedzieć na to pytanie. Tymczasem przywódcy Izraela, łącznie z Netanjahu, mają czyste sumienia. Jako ortodoksyjni Żydzi, nieco ponad rok temu bez wątpienia wyrecytowali modlitwę Kol Nidre, zwalniającą ich z konieczności mówienia prawdy ws. flotylli.
 Zapraszam do przeczytania przedruku mojego artykułu z listopada 2008 r., ujawniającego złowieszczą rzeczywistość: grupa chrześcijańskich Amerykanów powinna najmniej ufać państwu rządzonemu przez ortodoksyjnych Żydów.

Kol Nidre: licencja judaizmu na kłamstwa

Pastor Ted Pike 17.11.2008

78% Żydów w USA głosowało na Obamę i obecnie w Kongresie jest rekordowa liczba 46 Żydów (procentowo prawie 6 razy więcej niż populacji). Jak nigdy przedtem, Amerykanie mogą spodziewać się żydowskich wpływów w rządzie. W administracji Clintona i Busha, Żydzi osiągnęli poziom nasycenia obecnością w rządzie i na stanowiskach rządowych [1]. Niewątpliwie Obamę otoczą potężni Żydzi, bo już mianował ortodoksyjnego Żyda na szefa sztabu Białego Domu. Czy ci Żydzi będą stanowić słuszne prawa i rozsądzać? Czy będą odzwierciedlać to, co uważa się za wspólną judeochrześcijańską tradycję o wysokich wartościach moralnych? Jest to bardzo mało prawdopodobne, bo im bardziej religijny jest żydowski kongresman, sędzia federalny, czy prokurator generalny, tym bardziej prawdopodobnie będzie w sprzeczności z wartościami chrześcijańskimi. Postaram się to wyjaśnić.

Każdego roku podczas jesiennej sesji Kongresu, pracuje się stosunkowo mało ze względu na długie przerwy na święta Dziękczynienia i Bożego Narodzenia. Dziś, choć Żydzi stanowią zaledwie 1,5% populacji USA, Kongres także często nie funkcjonuje by jego żydowscy członkowie mogli nie brać udziału w sesjach, niektórzy udają się do domu na żydowskie święta. Najpierw jest Rosz Haszana, potem Jom Kipur i w końcu Sukkot (patrz tutaj i tutaj). Im bardziej religijny żydowski ustawodawca, tym ważniejsze dla niego jest uczęszczanie do synagogi w przeddzień Dnia Odkupienia, Jom Kippur. To najważniejsze żydowskie święto poprzedzają obrzędy i zbiorowa recytacja modlitwy Kol Nidre.

Kol Nidre mówi: Za wszystkie przysięgi, zobowiązania, ślubowania i anatemy [klątwy] … które możemy składać, przysięgać, ślubować, lub na podstawie których możemy być zobowiązani, od tego Dnia Pojednania aż do następnego … wyrażamy skruchę. Niech będą one uznane za zwolnione, odpuszczone, uchylone, i nieważne, niech nie wywołują żadnego skutku: nie będą nas wiązać, ani mieć nad nami żadnej  władzy. Przysięgi nie będą uznawane za przysięgi; zobowiązania nie będą zobowiązaniami, ani ślubowania nie będą ślubowaniami [2].

Co znaczy ta dziwna, niepokojąca modlitwa recytowana każdej jesieni przez miliony Żydów? Czy może dosłownie to, że Żydzi unieważniają wszystkie swoje obietnice, umowy, porozumienia, a nawet klątwy na cały nadchodzący rok? Jeśli tak, to słowo religijnego Żyda byłoby pozbawione sensu. Żaden rozsądny nie mógłby wierzyć w nic, co on powiedział, nie mówiąc o wyborze na wyższe stanowiska.

Przewracanie Bożego prawa

Aby zrozumieć modlitwę Kol Nidre, zastanówmy się najpierw nad jej przeciwieństwem: starożytne polecenie Boga do Jego ludu wybranego, aby spełniał wszystkie swoje przysięgi i obietnice. Kiedy będziesz składał ślubowanie Panu, twojemu Bogu, nie będziesz się ociągał: gdyż Pan, Bóg twój na pewno wymaga tego od ciebie … to, co wyszło z twoich ust dotrzymasz i wykonasz … (Pwt. 24:21, 23) [Niezgadza się – Ola Gordon.] Wg Encyklopedii Żydowskiej, wymóg dotrzymania obietnicy Bożej stał się tak uciążliwy dla Żydów, że w wyniku ich tęsknoty za czystym sumieniem, miłosierne władze rabiniczne uchyliły prawo Boże ok. VIII w. Oni zbiorowo zwolnili całe zgromadzenia, pouczając ich o  recytacji tego co stało się znane jako modlitwa Kol Nidre [3]. Początkowo modlitwa zezwalała przebaczyć za złamane obietnice i przekleństwa w poprzednim roku, później w XII w. przyznano wyprzedzające przebaczenie za grzechy niewierności na następny rok. Obie formy obserwuje się do dziś.

Od początku, Kol Nidre wzbudzała ostre kontrowersje u rabinatu [4]. Dysydenccy nie-talmudyczni Karaici również ogłosili ją fikcją i powiedzieli, że czyniła słowo dane przez Żyda bezwartościowym. Chrześcijańscy krytycy wystąpili z takim samym zarzutem (nazywanym teraz antysemityzmem). Taka krytyka sprowokowała ponad 1000 lat podejrzeń, prześladowań i dyskryminacji Żydów (np. większość bezsensownego antysemityzmu, o który historycznie oskarżano chrześcijaństwo).

Ale naród żydowski gotowy był cierpieć niewypowiedziane prześladowania, zamiast zaprzestać moralnie odurzającego wyzwolenia się z Kol Nidre, która stała się najbardziej ulubionym rytuałem Dnia Odkupienia [5]. Dziś synagogi na całym świecie są przepełnione w przeddzień Jom Kipur, kiedy miliony Żydów, głęboko poruszonych wysoką dramatycznością, widowiskowością i emocjonalną melodią Kol Nidre, potwierdzają, że Bóg wybacza i zapomnina ich śluby, zobowiązania, i przysięgi lub przekleństwa. Wszystkie żydowskie encyklopedie i autorytatywne prace nt. Kol Nidre zawierają wszechstronne zastrzeżenia. Mówią, że goje niepowinni czuć się zagrożeni przez Kol Nidre! Modlitwa ta, mówi się nam, ma zastosowanie jedynie do złamania ślubów względem siebie lub Boga. Nie może być stosowana po to by uzasadniać naruszenia zaufania, przeklęcia gojów, czy kłamstw pod przysięgą w sądach cywilnych.

Świadectwo żydowskiego chrześcijanina

Zapytałem chrześcijańskiego Żyda, Miltona Kapnera (obecnie Brat Nataniel): Co jest powodem masowej atrakcyjności Kol Nidre. Czy miliony Żydów szukają rozgrzeszenia przez  Kol Nidre, ponieważ nęka ich poczucie winy za łamanie przysięgi względem siebie i Boga?

Do wieku 21 lat, Kapner (teraz 57 lat) był przekonanym Żydem, zaangażowanym w konserwatywny, ortodoksyjny i ultra-ortodoksyjny judaizm. W wieku 21 lat, nawet po znalezieniu Chrystusa, spędził rok na intensywnych studiach pod okiem ultra-ortodoksyjnych Lubawiczer rabinów i uczonych.
Powiedział: Kol Nidre to wielke przedstawienie. Żydzi podniecają się wysoką dramatycznością i kantorem, który śpiewa prześladującą  melodię Kol Nidre. Przekonują się, że każde kłamstwo, które powiedzieli w ubr. zostaje przebaczone. Nie czują się winni!

Zapytałem: Czy są skruszeni z powodu kłamstw wobec Boga, czy również Gojów? Odparł: To pokrywa wszystkie kłamstwa i złamane ślubowania, oprócz umów prawnych, egzekwowanych przez prawo. Dodał, że większość Żydów uważa gojów za gorszych. Większość ultraortodoksyjnych uważa ich za podludzi. Skoro obietnice zwierzętom są bezwartościowe, Talmud (nawet bez Kol Nidre) uczy, że obietnice gojom nie mają sensu. Talmud często mówi, że gojów można oszukiwać i defraudować. Żydzi stoją powyżej barbarzyńskich praw i sądów gojów [6]. Także żydowski Zohar (Kabała) wielokrotnie opisuje pogan jako bestie, a nawet demony. (Opisuję to szczegółowow książce na 354 strony, Israel: Our Duty…Our Dilemma, patrz także tutaj i tutaj).

Co do opinii władz żydowskich, że Kol Nidre nie odnosi się do umów między Żydami a gojami, Kapner odparł: To wszystko jest dla omamienia gojów.

Czy możesz wierzyć swojemu żydowskiemu kongresmanowi?

Wielu Żydów tak się zasymilowało i zsekularyzowało, zwłaszcza w USA, że porzucili wszelkie wysokie mniemanie o Kol Nidre lub Talmudzie, mimo swego liberalizmu. Ale wg osobistych doświadczeń Kapnera, religijny żydowski biznesman recytujący Kol Nidre może was oszukiwać bez poczucia winy przez następny rok. Biznesman Henry Ford, który miał do czynienia z wielu Żydami, skomentował: nie trzeba żadnych argumentów, by wykazać, że jeśli ta modlitwa naprawdę jest regułą wiary i postępowania dla recytujących ją Żydów, nie da się utrzymywać z nimi zwykłych stosunków społecznych ani gospodarczych (Dearborn Independent 5.11.1921).

Należy również zważyć pozwolenie w Kol Nidre, Żydom ocalałym z Holokaustu na kłamstwa pod przysięgą (jak w Procesie Norymberskim). Czy możemy nadal przyjmować jako fakt ich zeznania, że widzieli niezliczoną liczbę Żydów unicestwianych w komorach gazowych i krematoriach?

Oznacza to również, że pobożny Żyd w Kongresie może wycofać się z wszelkich obietnic złożonych przez niego wyborcom w przeszłym i bieżącym roku. Nie mają także żadnego obowiązku sędziowie federalni lub Sądu Najwyższego, być lojalnymi wobec przysiąg na Konstytucję i Stany Zjednoczone Ameryki.

Mimo podejrzeń i zemsty wywołanych Kol Nidre, współczesny judaizm uważa jej recytację za jeden z najświętszych obowiązków żydowskiego życia, liturgii i tradycji. To jest tak ważne, że Kongres przekształca się w “amerykański Kneset” a przywódcy Kongresu, pod kontrolą wszechpotężnego syjonistycznego lobby, są chętni sprawiać przyjemność jego żydowskim członkom, wysyłając ich do domu, by skorzystali z tej moralnej luki w judaizmie.

Żydowscy działacze zalewają Kongres jak nigdy dotąd, propagując przewrotne żydowskie prawo zbrodni nienawiści i prawo stronniczości w miejscu zatrudnienia oraz projekty ustaw, które prześladują chrześcijański  konserwatywny aktywizm (patrz tutaj). Toteż może zrozumiemy, dlaczego wielu żydowskich członków Kongresu potrzebuje moralnego rozgrzeszenia zapewnionego przez Kol Nidre. Będzie dużo kłamstw względem wyborców i łamania przysiąg przestrzegania Konstytucji – przez Żydów obecnej sesji Kongresu, niszczących Pierwszą Poprawkę. Taka zdrada może naprawdę nadwyrężyć każde sumienie. Ale żydowscy członkowie Kongresu wracają po recytacjach Kol Nidre z oczyszczonym sumieniem.

W końcu, kogo obchodzi rządzenie zgodne z wolą skromnego pochodzenia gojów? Dla nich, rządzenie wg Kol Nidre jest wolą Boga.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

Leave a comment

Your email address will not be published.