Potencjalne skutki na zdrowie po wybuchu reaktora Fukuszima

Potencjalne skutki na zdrowie po wybuchu reaktora Fukuszima

Tłumaczenie e-maila Piotr Bein

Low Level Radiation Campaign (LLRC) zawiera podstawowe wskazania dla osób w strefie opadów radioaktywnych. W BBC Radio4 (The World This Weekend 13.3.2011), Dr Chris Busby z LLRC mówił (minuta ok. 9:00) o potencjalnych skutkach na zdrowie po eksplozji w  Fukuszima explosion. Wg niego, zapewnienia od władz i apologetów lobby atomowego są identyczne, jak 25 lat temu dla Czarnobyla; zaniżenie zagrożenia, co pokazały późniejsze badania epidemiologiczne.

Oświadczenia o rzekomo niskim zagrożeniu dla zdrowia bazują na poziomie promieniowania gamma na obwodzie miejsca katastrofy, ignorując promieniowanie alfa z izotopów np. uranu i plutonu. Szczególnie niepokoi to, że reaktor nr 3 w Fukuszima, drugi problematyczny z kolei, jest typu MOX, tj. ma paliwo zawierające pluton.

Nie da się dokładnie przewidzieć skutków na zdrowie z pomiaru radioaktywności na podstawie dawki zaabsorbowanej przez organizm człowieka. Wladze już zbagatelizowały zagrożenie stosując fałszywy model zagrożenia od radiacji, lansowany przez Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej (International Commission on Radiological Protection, ICRP). To jest dokładna powtórka reakcji na podobną eksplozję w Czarnobylu. Tamta katastrofa była dewastująca i nadal wpływa na zdrowie populacji w Europie i USA, skażonych pyłem z Czarnobyla. Doniosła publikacja przez New York Academy of Sciences (Akademia Nauk Nowego Jorku) ujawnia żniwo śmierci po Czarnobylu: 1 mln osób do 2005 r.

Pomiary dawki zaabsorbowanej przez organizm (w milliSievertach) nie nadają się do określenia zagrożenia, ponieważ niektóre substancje radioaktywne dzialają od wewnątrz ciała, a szczególnie groźne są te, które przyczepiają się do DNA (np. stront-90 i uran). Dawka w danej tkance lub w DNA może być ogromna, a przeciętna dawka, mierzona wg procedury ICRP licznikiem Geigera może nawet być tak mała, że niewykrywalna. (Więcej o tym.)

Jeśli znaczne ilości radioaktywności z Fukuszima dojdą do skupisk ludzkich w jakimkolwiek karaju  (np. zach. USA), Europejski Komitet Zagrożenia radiologicznego [European Committee on Radiation Risk, organizacja Dra Busby i in. niezależnych] zaleca:

1. Nie wierz zapewnieniom doradców bezpieczeństwa radiologicznego żadnego rządu. Opierają się na nieważnym modelu. Możemy mieć do czynienia z poziomem zagrożenia podobnym do Charnobyla i trzeba to potraktować niezwykle poważnie.

2. Jeśli możesz, zdobądź licznik Geigera lub podobe urządzenie do wykrywania promieniowania, albo bierz wyniki odczytów od kogoś, kto je ma. Jeśli odczyty podniosą się więcej niż 2-krotnie ponad normalny poziom tła w twoim rejonie, albo do poziomu ponad 300nSv/h (300nGy/h), to wtedy:

3. Ewakuuj się jak najdalej, do miejsca mniej skażonego. Jeśli to niemożliwe, zostań wewnątrz, zamknij okna i drzwi [oraz wentylację i klimatyzację] tak długo, aż poziom promienowania spadnie do normalnego. Staraj się jak najlepiej uszczelnić miejsce przebywania.

4. Pij wodę z butelek, a mleko tylko z puszek. Unikaj świeżych owoców i jarzyn prosto z ogrodu. (Przyznajemy, że to niełatwe dla Japończyków, polegających na miejscowych produktach.) Wypatruj następnych komunikatów z www.llrc.org i www.euradcom.org

Kontakt: Prof. Chris Busby, Scientific Secretary ECRR +44 7989 428833; +44 1970 630215;

Email: Mireille de Messieres: [email protected]

Richard Bramhall: [email protected]

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/