Japonia już niezdolna ratować reaktory?

Japonia już niezdolna ratować reaktory?

Wg szefa sekretariatu rządu, Jukio Edano, ratownicy próbujący desperancko ochłodzić reaktory w Daiiczi musieli wycofać się z powodu radiacji po pożarze zużytego paliwa jądrowego w reaktorze 4. Rząd Japonii może prosić wojsko USA o pomoc. Amerykański ekspert nuklearny David Lochbaum: To więcej niż kapitulacja. Nie czeka się 10 dni, by radiacja ustąpiła. W ciągu 10 dni tylko się pogorszy. Właściwie to znak, że nic już nie da się zrobić.

Wyciekiem radiacji do atmosferyożar zużytego paliwa w reaktorze 4 skomplikował problemy z reaktorami 1, 2 i 3. Reaktory 4, 5 i 6, automatycznie wyłączone podczas trzęsienia, też potrzebują chłodzenia paliwa – w reaktorach i zużytego. Ok. 70% prętów paliwowych uległo uszkodzeniu w reaktorze 1, a 33% w reaktorze 2 i rdzenie obu reaktorów prawdopodobnie częściowo stopiły się.

16.3.2011 11:40 Rząd Japonii ogłasza możliwość uszkodzenia osłony reaktora 3 w Daiiczi.  Wydobywa się stamtąd biały dym lub para. Zanotowano przy tym wzrost radioaktywności.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/

Leave a comment

Your email address will not be published.