LLRC: Radzimy natychmiastową, maksymalną ewakuację z wyspy Honszu

LLRC: Radzimy natychmiastową, maksymalną ewakuację z wyspy Honszu

16.3.2011 – Pożar prętów paliwowych: mapa opadów radioaktywnych na wyspę Honszu.
Zalecamy natychmiastową maksymalną ewakuację Honszu. Zapewnienia z rządu Japonii o dawkach radiacji są niewiarygodne. Bazują na nieważnym modelu ICRP ryzyka radiologicznego, który samo ICRP przyznało, że niestosuje się do sytuacji katastrofalnych.  Podstawową koncepcję dawki promieniowania na ogół uważa się za nieważną dla wielu rodzajów skażenia wewn. istotnego dla obecnej katastrofy. Poza izotopami cezu i jodu, emitującymi promienie gamma i beta, jest ogromne prawdopodobieństwo wycieku plutonu i izotopów uranu  Woda w kontakcie z rdzeniem reaktora, użyta w akcji ratowania reaktorów oznacza emisje trytu. Węgiel-14 też jest prawdopodobny. Zaden z tych emiterów promieni alfa nie zostanie uchwycony w odczytach gamma, przez co poważnie niedoszacowane zostanie potencjalne ryzyko szkód genetycznych po wdechnięciu, spożyciu lub wchłonięciu izotopów do organizmu człowieka. Obecna katastrofa jest więc równoważna tej w Czarnobylu, z ogromnym skutkiem na zdrowie – (patrz Czarnobyl).
Brak zgodności opinii między Prof. Chrisem Busby z LLRC a Profesorem Ianem Fellems, znanym polecznikiem energii atomowej.
Niektórzy nie mogą zobaczyć opublikowanych (jako pliki “mht”) u nas wczoraj  animacji chmur radioaktywnych z reaktorów 1 i 3. Microsoft Internet Explorer potrafi to odczytać, ale nie  np. Mozilla Firefox. Pracujemy nad rowiązaniem problemu. Jeśli potrafisz pomóc, prosimy o kontakt: info [at] llrc.org

Niektóre polskie tłumaczenia i opracowania nt. Czarnobyla i oszustwa przez ICRP:

Od czasu tych publikacji kilka lat temu, są nowe odkrycia, pogłębiające nieważność modeli lobby atomowego.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/