Wyjaśnienie eksperta nt. liczników Geigera-Müllera

Wyjaśnienie eksperta nt. liczników Geigera-Müllera

(doświadczony zachodni atomista medyczny, nazwisko znane Grypa666, tłumaczył Piotr Bein)

Promieniowanie alfa zanika w powietrzu w odległości kilku cm. Energię elektromagnetyczną alfa można wykryć detektorem umieszczonym w odpowiedniej odległości od źródła promieniowania. To samo dotyczy promieniowania beta, gamma i neutronowego – muszą dotrzeć do detektora. Jedne formy promieniowania elektromagnetycznego pokonują w powietrzu odległość centymetrów, inne metrów, a jeszcze inne kilometrów (odpowiednio: alfa, beta, gamma, neutrony).

Małe liczniki Geigera-Müllera (GM) ogólnego użytku (np. ten w zapytaniu) stosuje się do pomiaru bekereli (Becquerel) i za pomocą formuły przeliczają je na greje (Grey) i siwerty  (Sievert).

Wykrycie promieniowania alfa w powietrzu lub blisko ciała jest wynikiem zbliżenia aparatu na kilka cm do źródła. W przypadku promieniowania elsktromagnetycznego alfa, radioaktyne źródło unosi się w powietrzu [pył lub gaz – PB] albo przylega do ubrania, skóry, włosów w formie pyłu. Pył uranowy i plutonowy jest przyciągany do odzieży z powodu efektu filtracyjnego materiału na powierzchni, statycznego ładunku i wilgotności ciała.

Jeśli w powietrzu lub opadzie radioaktywnym jest źródło emitujące alfa, mały detektor wykryje je, jeśli trzymać jego czoło parę cm od źródła, a emisje alfa są wystarczająco częste, [niezrozumiałe: /the detector pauses long enough at that point if the source is stationary – PB].

Żaden licznik GM nie może określić rodzaju wykrytej radioaktywności. Potrzeba próbnika alfa, który ignoruje pozostałe rodzaje. To właśnie użyłem w Iraku i Afganistanie. Żaden licznik GM nie może też zidentyfikować rodzaju nuklidu izotopowego. Potrzeba identyfikatora nuklidów (koszt ok. 15 tys. $ za podstawowy, przenośny identyfikator). W Iraku użyłem Exploranium.

Liczniki GM w twym zapytaniu, zdolne są czytać jedynie impulsy elektromagnetyczne, a nie rodzaj promieniowania (np. nie mogą sprecyzować, że to jest alfa). Są nastawione na skumulowany odczyt radioaktywności i/lub konwersję (zawodną) na jej biologiczny efekt.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/