ECRR ocenia zagrożenie z Fukuszimy

ECRR ocenia zagrożenie z Fukuszimy

Model ECRR dot. ryzyka i radiacji z Fukuszimy

Chris Busby, sekretarz naukowy, Europejski Komitet Ryzyka Radiologicznego (ECRR, European Committee on Radiation Risk) 19.3.2011

Radioaktywność z Katastrofy Fukuszima dotarła miast jak Tokio i pokaże się w USA. Władze bagatelizują zagrożenie na podst. poziomu zaabsorbowanej dawki, posługując się współczynnikami z Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (International Commission on Radiological Protection, ICRP), które wraz z modelem ICRP nie są bezpieczne do tego celu. Jasne to z setek badań naukowych skutków wypadku w Czarnobylu, a redactor modelu ryzyka ICRP, dr Jack Valentin w dyskusji z Chrisem Busby w Sztokholmie (kwiecień 2009) specyficznie stwierdził w nagranym na wideo wywiadzie (dostępny na vimeo.com), że ICRP model nie może służyć do porady politykom nt. skutków na zdrowie wycieków nuklearnych jak obecne w Fukuszima. Valentin zgodził się, że model ICRP zaniża skutki niektórych wewn. ekspozycji 100 razy. Komitet CERRIE ocenił zaniżenie na 10 razy, a  członkowie komitetu na bliżej 1000, co dopiero tłumaczy skupiska białaczki u dzieci blisko siłowni atomowych. Model ECRR opracowano na sytuacje jak Fukuszima.

Model  ECRR (2003) uaktualniony w 2010 r. zastosowano oceny ryzyka raka i in. chorób. Model sprawdzono dla licznych sytuacji wystawienia ludności na wewn. promieniowanie i pokazano, że obliczenia są dokładne. […] Weź dawkę opublikowaną przez władze Japonii i pomnóż ją przez 600. Otrzymujemy przybliżoną dawkę wewn. wg ECRR dla mieszanki izotopów wyciekłych z Fukuszimy. Pomnóż to przez 0,1 — współczynnik ECRR dla ryzyka raka do końca życia. Otrzymujemy ryzyko raka wg modelu ECRR 2010.

Przyklad 1

Wg naczelnika sekretariatu rządu Japonii, Jukio Edano, dawka z ekspozycji na radioaktywne mleko z Fukuszimy jest tak niska, że trzebaby pić takie mleko przez rok, by dostać równoważną skanowi przez tomografię komputerową (CT). Dawka ze skanu przez CT wynosi ok. 10 miliSievert (mSv). Zakładając picie 0.5 L mleka dziennie, to jest 180 L/rok i doza na litr wynosi   0,055 mSv. Dawka na litr tego mleka wg ECRR jest najwyżej 0,055 x 600 = 33 mSv. Czyli ryzyko zachorowania na raka wynosi 0,0033 = 0,33%. Jeśli 1000 osób wypije po litrze tego mleka, wyniknie 3,3 przypadkow raka przez 50 lat po wypiciu.

Ze skutków w Szwecji i in. krajach po Czarnobylu można wnioskować, że ten rak pokazałby się w ciągu 10 lat po ekspozycji.

Przyklad 2

Zewn. dawka  mierzona geigerem wzrosła z 100 nSv/h do 500 nSv/h. Jakie jest ryzyko z ekspozycji przez tydzień? Ponieważ dawka zewn. jedynie oznajmia dawkę wewn., zakładamy, że  reprezentuje ona dawkę wg ICRP dla zestawu wyciekłych w pyle: izotopy jodu, cezu, plutonu, uranu, trytu itd. Tygodniowa ekspozycja wynosi: 400 x 10-9 x 24 x 7 dni = 6,72 x 10-5 Sv. Mnożymy przez 600 jw., otrzymując dawkę wg ECRR 0.04 Sv i przez 0,1 dla ryzyka do końca życia. Otrzymujemy 0,4%, tj. tygodniowa ekspozycja 1000 osób da 4 zachorowania na raka. Dla 30 mln (populacja Tokio) znaczy to 120 tys. zachorowań na raka w ciągu następnych 50 lat.

Model ICRP obliczyłby 100 zachorowan na raka. Znów można się spodziewać wzrostu zachorowalności na raka do 10 lat po ekspozycji, z powodu wczesnej ekspresjii klinicznej orzez przed-rakowe genomy [nie jestem silny w tym słownictwie – PB].

Będą też inne skutki, w tym zdeformowane noworodki, choroby serca i szereg in. dolegliwości i chorób. Szczegóły w ECRR 2010.

Obliczenia jak powyżej okazały się dokładne dla populacji płn. Szwecji wystawionej na opady z Czarnobyla, a także dla wzrostu zachorowalności na raka na półkuli płn. Po testach broni nuklearnej w l. 1960-ych (epidemia raka). Publika oraz władze Japonii i inne powinny obliczyć na podst. modelu ECRR zagrożenie od wystawienia ludności na promienowanie i porzucić model ICRP, który nie chroni ludności. Tak wywnioskowali eksperci międzynarodowi, ktorzy podpisali Deklarację w Lesvos (2009).

Materiały źródłowe w oryginale

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/