Apel CRIIRAD i ujawnienie danych radiologicznych

Jarek Kefirek email to Piotr Bein 25.3.2011

na jednym z blogów wyczytałem pewien raport:

http://94.23.16.204/criirad_telechargement_pdf/11_03_25_doe_ctbto.pdf

————————-

Podczas gdy masy skażonego powietrza zostały wykryte nad Islandią, Szwecją, Finlandią, Niemcami, CRIIRAD wyjawia manipulacje Departamentu Energii Stanów Zjdnoczonych.

2.CRIIRAD powtarza swój apel by się zmobilizować i ujawnić wszystkie wyniki pomiarów sieci CTBTO.  Państwa, które się temu sprzeciwxiają, powinny być zidentyfikowane. Np Francja.  Każdy obywatel powinien wiedzieć, kto go pozbawia wiarygodnych informacji o poziomie radioaktywności w powiektrzu którym oddycha.

CRIIRAD w środę 23 marca rzuciła międzynarodowy apel, by wszystkie dane dotyczące radioaktywności powietrza ujawnić. Apel dotyczył przede wszystkim danych z międzynarodowej sieci obserwacji  powstałej w ramach  Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Atomowych  (Traité d’Interdiction Complète des Essais nucléaires (TICE ou CTBT).

CTBT pour Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.

Voir :  www.ctbto.org

Mając za zadanie wykrycie każdego wzrostu radioaktywności powietrza, pozwalającego podejrzewać próby atomowe wbrew traktatowi, laboratoria sieci sa wyposażone w bardzo wydajne instrumenty detekcji i rozmieszczone na całej kuli ziemskiej (mapa).  Każde państwo ma prawo do całości danych i rezultaty są codziennie przekazywane.

2

Extrait de wikipédia : Le département de l’Énergie des États-Unis (United States Department of Energy, DoE), est un département de l’administration fédérale américaine, responsable de la politique énergétique et de la  sûreté nucléaire. Ses domaines de compétences incluent le  programme national d’armement nucléaire, la fabrication de réacteurs nucléaires pour la Marine des États-Unis, la gestion des économies d’énergie, la recherche liée à l’énergie, la

gestion des déchets radioactifs et la production domestique d’énergie. Le ministère soutient également la recherche scientifique dans d’autres domaines, et plus que n’importe quelle autre agence fédérale américaine, notamment au travers du réseau des laboratoires nationaux.

Voir : http://www.energy.gov/news/10194.htm

3

CTBT pour Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. Voir :  www.ctbto.org

Document CRIIRAD – Corinne CASTANIER

CRIIRAD powtarza apel i precyzuje, że nie prosi o kilka starannie wyselekcjonowanych przez rządy i ich ekspertów danych ale o całość! Wszystkie liczby!

W USA Departament Energii ogłosił dane, które nie mówią prawdy o skażeniu. Dziś 25 marca (o 14:30 czas francuski) informacje są nadal ograniczone do poziomu zarejestrowanego w Sacramento (Kalifornia) w nocy z 16 na 17 marca tzn 0,165 mBq/m3  dla jodu 131.  Accéder au site : http://www.energy.gov/news/10190.htm

Or, grâce au graphique mis en ligne sur le site du BfS

4

CRIIRAD miał dostęp do zmiany aktywności jodu w w powietrzu od 17 marca.

La  courbe relative à la station de mesure de Sacramento est en orange.

Accéder au graphique (données actualisées au 23 mars 2011)

Accéder au site : http://www.bfs.de/de/ion/kernwatest.html

Swuetdzono, że nazajutrz skażenie jodem131 przekraczało 4 mBq/m3, następnie w nocy a 18 na 19 marca 10 mBq/m3, 60 x większe niż przedwczoraj.

Odtąd, aż do 23 marca, aktywność jodu131 w powietrzu Sacramento pozostaje ponad 1 mBq/m3.

Departament Energii stale otrzymuje rezultaty analiz. Jest doskonale poinformowany i może podać te dane do dyspozycji.

CRIIRAD żąda publikacji całości danych ze wszystkich laboratoriów sieci CTBTO: dzień po dniu, dla wszystkicj mierzonych nukleidów, ze wszystkich stacji kontroli, w USA jak i w innych krajach, i to od 10 marca 2011, by mieć dane do porównania.

Jod 131 jest tylko jednym z wielu radioaktywnych izotopów obecnych w powietrzu. CRIIRAD chciałby np znać ewolucję xenonu 133, zarejestrowanego na poziomie 100 mBq/m3 w laboratorium Płn-Zach. Pacyfiku,w stanie Washington, pomiędzy 16 a 17 marca. Codzi o radioaktywny gaz, powstający w reakcjach jądrowych, wykryty w radfioaktywnych wyziewach Fukushima Daiichi.

W krajach posiadających energię atomową zazwyczaj nie konsultuje się populacji co do rozwijania programów jądrowych. Co do krajów, które tej energii nie mają, ich mieszkańcy są nrażeni na ryzyko i skażenia technologii, której nie wybierali.  W takim kontekscie najmiejszą rzeczą jest zagwarantować całkowitą przejrzystość co do poziomu radioaktywności w powietrzu, którym oddychamy. PRZYMUS ZNOSZENIA SKUTKOW – w każdym razie dzisiaj – DAJE NAM PRAWO DO WIEDZY.

5

CRIIRAD przypomina treść swego komunikatu z 23 marca 2011: działanie międzynarodowej sieci laboratoriów CTBT jest finansowane przez rządy, a wię obywateli tych krajów, tych samych, których się pozbawia informacji, za które płacili.

Jeżeli informacja jest utajniana dziś, gdy ryzyko skażenia krajów zachodnich jest względnie nieznaczne, co się stanie, jeśli koszty ekonomiczne i sanitarne będą wyższe? Dlatego należy uzyskać całkowitą i stałą jawność danych międzynarodowej sieci kontroli powietrza.

4

Bundesamt für Strahlenschutz (Office Fédéral de Protection contre les Rayonnements). Les données publiées par le BfS proviennent du BGR (Institut Fédéral des Géosciences et des Ressources Naturelles), organisme recevant pour l’Allemagne les données du CTBTO.

5

« L’obligation de subir nous donne le droit de savoir » Jean ROSTAND

Document CRIIRAD – Corinne CASTANIER

WSZYSTKIE LICZBY POWINNY BYC DOSTEPNE:

DZISIEJSZE: by śledzić dzień po dniu ilość odpadów radioaktywnych z Fukusgima Daiichi, które po dwóch tygodniach nadal nie są opanowane.

WCZORAJSZE: by zrobić bilans wszystkich skażeń, także tych skrywanych przed  opinią publiczną

JUTRZEJSZE: by się nie znaleźć, jak właśnie przez prawie tydzień, bez żadnej informacji co do radioaktywności powietrza, choć jest to główny parametr do ewaluacji ryzyka sanitarnego.

CRIIRAD wzywa każdego obywatela – we Francji jak i za granicą – by monitował swój rząd , by ten polecił Organizacji Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Atomowych (OTICE/CTCTO) ujawnić publicznie swoje dane dotyczące skażenia radioaktywnego w powietrzu.

Ważne, by były znane wszystkie kraje, które nie chcą wydać takiego polecenia , czyli zabraniają publikacji w liczbach.  Dziś jest to wypadek Francji.

Pozdrawiamy, przeciwnie, pozycję oficjalnych instytucji zajmujących się tą sprawą w Austrii i w Niemczech. Te przeszły ponad zakazami, uważając że utrzymanie sekretu nie jest zgodne z prawami ich krajów.  Bez tych informacji – częściowych lecz bezcennych, ten komunikat nie mógłby byń opracowany.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/