Oklaski dla Plutonu, „nowego” aktora w tragifarsie Daiiczi

Oklaski dla Plutonu, „nowego” aktora w tragifarsie Daiiczi

27.3.2011 22:02 +0900 (JST) tłumaczył Piotr Bein 27.3.2011

Operator Daiiczi, TEPCO: Próbki gleby sprawdzane na pluton

TEPCO zleciło niezależnym ośrodkom badawczym sprawdzić, czy substancje radioaktywne z Daiiczi zawierają wysoce toksyczny pluton. Firma spodziewa się  wyników za kilka dni. Siłownia ciągle emituje materiał, który może zwierać pluton, pierwiastek radioaktywny wytwarzany w rozszczepianiu uranu w rdzeniu reaktora.

Firma nieznalazła dotąd plutonu własnymi metodami. Pobrała próbki z terenu siłowni (21 i 22.3.2011) i posłała je  do zbadania agencji energi atomowej Japonii (JAEA) i japońskiemu ośrodkowi analiz chemicznych (JCAC).

Pluton powstaje w siłowniach A na paliwo uranowe. Zaś reaktor nr 3 w Daiiczi używa paliwo uranowo-plutonowe, w którym uran miesza się z plutonem odzyskanym ze zużytych prętów paliwowych.

Radioaktywność plutonu (alfa) zatrzymuje skóra lub papier, lecz po dostaniu się do organizmu przez oddychanie lub jedzenie [i picie], pluton pozostaje w organizmie na długo i może spowodować raka. TEPCO planuje pobierać próbki 2 razy na tydzień, jeśli gleba siłowni jest skażona plutonem.

PB: Taa… przyznali emisje do atmosfery  ze zużytych prętów w 4 problemtycznych basenach Daiiczi, jeśli nie z uszkodzonego rdzenia plutonowo-uranowego w reaktorze 3, a znikły …z instrumentów CTBTO, EPA, UMSC… To za bardzo przypomina nagłą zmianę praw fizyki 11 IX, wiadomo z którego kompleksu. Więc i wiadomo, co odkryją laboratoria japońskie, jedno z nich jest agenturą  krajową ludobójczego IAEA. W Polsce służą IAEA ss-yny w Państwowej Agencji Atomistyki. Szukajcie wykazów “naukowców’ PAA, wciągajcie na listę “oświeconych”.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/