Kryminalna zmyłka, ratownicy skazani na śmierć?

Kryminalna zmyłka, ratownicy skazani na śmierć?

Piotr Bein 29.3.2011

W serii poprawek do poprawek, lobby atomowe zaplątuje się. Wg TEPCO, podany początkowo poziom promieniowania 1000 mSv/godz. (10 mln razy więcej niż normalnie w wodzie z reaktora) w podziemiu turbinowni bloku 2 był błędny: poziom był tak wysoki, że ratownicy po zrobieniu odczytu ewakuowali się bez bez potwierdzenia go drugim odczytem. Potem TEPCO prostuje ponownie: radiacja wody w podziemiu turbinowni 2 wyniosła ponad 1000 mSv/godz., jak doniesiono na początku.  Natomiast wg TEPCO koncentracja substancji radioaktywnych była tylko 100 tys. razy wyższa od normalnej, a nie 10 mln razy, jak mylnie podano. Wg IAEA, ratownicy posłani do szpitala (25.3.2011) po oparzeniach od radiacji, dostali dawki od 2 do 6 Sv w łydki, stojąc w wodzie bloku 3 [a nie 2 – PB].

But here is latest report on the workers where they are now saying they are ok???? So if they are ok, it was localized irridaiton only; as 2 – 6 Sv is sever radiaton if whole body.They have sever foot and ankle burns, though. Releasing them is propoganda move. They down graded the exposrue levels. They have lost a lot of credibilty with this mistake in basic error.

Następnie wychodzi doniesienie Napromieniowani ratownicy zdrowi, wg którego trójka opuściła szpital jako zdrowi, po konsultacji wskutek napromieniowania w bloku 3 (24.3.2011): dwaj z nich stali w radioaktywnej wodzie ok. 2 godz. Mieli otrzymać leczenie oparzeń, lecz lekarze [instytutu medycznego] stwierdzili, że to niekonieczne. Wg instytutu, poziom ich ekspozycji wyniósł do 3 Sv, tj. mniej niż założono z początku. Obaj nie wykazują objawów poparzenia, a ich narządy wewn. zostały wystawione na b. niskie poziomy radiacji. Wg instytutu, trzeci ratownik też nie miał objawów. […] Wg dra  Fumiaki Nakajama z instytutu, nawet gdyby ratownicy dostali objawów, nie potrzebują leczenia i objawy przejdą z czasem.

Jak to możliwe, że otrzymali ponad 2 Sv, a nic się nie stało? To przeczy normie przemyslowej. Tedd Weyman komentuje (email do Piotr Bein 28.3.2011): To może znaczyć śmierć w ciągu paru miesięcy, ale skutki na tych ratowników zależą od łącznej ekspozycji całego organizmu. Nie znamy poziomu radiacji, trzeba ją mierzyć na miejscu i w czasie ekspozycji ratowników. Władze konsekwentnie niedoszacowują emisji o współczynnik 100 do 10 tys. Ujawnili tylko poziom radiacji w wodzie, co nie ma nic wpólnego z  poziomami bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie gamma i neutronowe. 0,1 Sv uważano za wysoką dawkę w Czarnobylu. Poniżej prognozy szkód dla białych ciałek krwi w ciągu 48 godz. po ostrej ekspozycji na radiację penetrującą całe ciało, w jednostkach Grey (Gy). 1 Sv = 1 Gy = 100 Rad = 100 Rem.

minimalna liczba białych ciałek krwi na mm2 przybliżona zaabsorbowana dawka (Gy) rozmiar szkody rokowania
1400–3000 (warunki normalne) 0–0.4 klinicznie nieistotne świetne
1000–1499 0.5–1.9 istotne lecz chyba niezgubne dobre
500–999 2–3.9 poważne dostateczne
100–499 4–7.9 b. poważne słabe
<100 ≥8 niezwykle poważne wysoka śmiertelność nawet przy stymulacji hemopoezą

Patrz także Tabela 2 tutaj.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/