Pluton w glebie z Daiiczi – “jak wszędzie”

Pluton w glebie z Daiiczi – jak wszędzie

29.3.2011 02:20 +0900 (JST)

Wg TEPCO, pluton jest w próbkach gleby z terenu siłowni Daiiczi, wydaje się w zw. z bieżącym wypadkiem nuklearnym, lecz wykryty poziom jest taki sam jak znaleziony w in. częściach Japonii i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.

TEPCO pobrało próbki z 5 miejsc na terenie siłowni przez 2 dni ok. 21.3.2011 i dwie z nich są skażone plutonem, produktem siłowni atomowej. Pluton wchodzi w skład paliwa MOX w reaktorze nr 3 w Daiiczi. Radiację plutonu może zatrzymać kartka papieru, ale pluton może pozostać w płucach i in. narządach i wyrządzać długoterminowe szkody, w tym raka.

Wg agencji bezpieczeństwa radiologicznego Japonii, NISA, wykryty poziom plutonu jest taki sam jak w otoczeniu i niezagraża zdrowiu ratowników, którzy pobrali próbki, ani pobliskim mieszkańcom. NISA czeka na wyniki innych badań przez ministerstwo nauk poza strefą ewakuacyjną 20 km oraz dalszych badań przez TEPCO na terenie siłowni.

PB: Z dotychczasową nieudolnością (?) i tuszowaniem przez lobby atomowe, nie wierzę ani słowu. Pluton NIE JEST naturalnym izotopem, jak może być w otoczeniu? To wynik tej i in. katastrof nuklearnych oraz być może wycieków eksploatacyjnych, składowania i przeróbki zużytego paliwa nuklearnego. Blok 3 Daiiczi, na paliwo plutonowo-uranowe, miał eksplozję jako drugi, po bloku 1. Wszystkie zużyte pręty paliwowe Daiiczi zawierają pluton, produkt reakcji paliwa uranowego. Już 4 baseny ze zużytym paliwem w Daiiczi miały rozmaite „wypadki”: eksplozje wodoru, zawalenie się na nie konstrukcji, pożary, gaszenie i polewanie wznoszące pyły, prawdopodobnie uszkodzone konstrukcje basenów, więc wycieki… Dopiero co Tedd Weyman przedstawił ogromną siłę niszczącą plutonu wewn. organizmu. Pyłki plutonu są od początku w emisjach z Daiiczi i rozeszły się już na glob. Ile weszło do oceanu w wodą popłuczkową , gaśniczą, chłodzącą i wyciekami z basenów? Przypuszczam że z powodu zawartości plutonu w emisjach, władze od początku sfałszowały i zataiły dane monitoringowe.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/