Japoński prof. oględnie potwierdza wielki problem z basenem 4

Japoński prof. oględnie potwierdza wielki problem z basenem 4

Ekspert od reaktorów prof. Akira Jamaguczi wnioskuje po analizie najnowszego wideo budynku 4:

  • Parowanie z basenu maleje podczas gdy specjalny pojazd pompowy leje nań wodę schładzającą.
  • Góra budynku 4 doznała znacznego zniszczenia, a konstrukcja poniżej basenu – nie, bo jest silniejsza.
  • Trzeba przywrócić zasilanie systemów chłodzenia w prąd.
  • Co najmniej 90 t wody/dobę trzeba wlewać do basenu 4, by chłodzić ponad 1300 zużytych prętów, więcej niż w pozostałych basenach i produkujących równoważnik ciepła z reaktorów 2 i 3.
  • Trzeba utrzymywać niską temp. w basenie, by zapobiec obnażeniu i zniszczeniu prętów.

PB: Następny przykład atomo-debilizmu lub mendialnego skrzywienia. Nie ponad 1300 PRĘTÓW, tylko zestawów prętów po ok. 2 tys. prętów każdy, tj. w sumie ok. ćwierć mln prętów w basenie 4! Nie zużytych, bo cały komplet czynnych prętów usunięto z raektora 4 do basenu 4 jeszcze przed trzęsieniem dla przeglądu reaktora. Wnioski profesora przeczą tym od niezależnego eksperta w USA, Arnie Gundersena, który wnioskuje z tego samego wideo:

  • Basen poważnie uszkodzony, co najmniej góra prętów obnażona prawdopodobnie od momentu wybuchu wodoru w pierwszych dniach katastrofy.
  • Co najmniej początek topienia się prętów, ich pochwy najprawdopodobniej uszkodzone (stąd wytwarzanie wodoru), składniki paliwa z wewnątrz pochw ulatniają się. Są to pluton i in. niebezpieczne izotopy.
  • Lanie wody nieskuteczne, porywa wysoce radioaktywne substancje z parą.
  • Brak 10 m wody nad prętami powoduje emisje gamma w okolicy, niemal śmiertelne dla ratowników.
  • Zalecenie powiększenia strefy ewakuacji wokół siłowni.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/