Pierwszy połów – dla ofiar tsunami

Pierwszy połów – dla ofiar tsunami

31.3.2011, tłumaczył Piotr Bein

W mieście Ofunato (prefektura Iwate), zmiecionym przez trzęsienie i tsunami, 6 rybaków wypłynęło 2 łodziami na połów w geście pokrzepienia ocalałych z katastrofy. Po 2 godz. wrócili z ok. 500 szt. gatunku sebastes, odwiezionymi następnie do schroniska ocalałych, gdzie ugotowano je. Kobieta (ok. 60 lat) mówi, że to była jej 1-sza ryba od 11.3.2011 i smakowała świetnie. Ofunato znane jest z hodowli przegrzebków (rodzaj małżów) i akwakultury glonów oraz połowów na sieci skrzelowe. W Ofunato uderzyło b. silnie tsunami 11.3.2011. Akwakultura uległa poważnemu uszkodzeniu, a większość floty rybołówczej (ok. 300 jednostek) tsunami wyrzuciło na ląd, za wyj. 9 statków.

PB: Ryby nieskażone radioaktywnością z Daiiczi i jak długo nie?

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/