LLRC 1.4.2011

LLRC 1.4.2011

tłumaczył Piotr Bein

417 tys. zachorowań na raka  w strefie 200 km Fukuszimy do 2061.

Sekretarz naukowy Europejskiego Komitetu Ryzyka Radiologicznego (ECRR), Profesor Chris Busby publikuje wyniki zachorowalności na raka  spodziewanej po Daiiczi, wykorzystując oficjalne dane MAEA (IAEA) i japońskich portali o skażeniu . Busby zastosował 2 metody obliczeniowe i porównuje z wynikami wg modelu ICRP [lobby A – PB].

Metoda Martina Tondela bazuje na konserwatywnym studium w płn. Szwecji zachorowalnści na raka po Czarnobylu. Studium rozróżniło rozmaite poziomy skażenia gleby, wnioskując 11% wzrost zachorowalności na każde 100 kiloBecquerel skażenia na metr kw. powierzchni gruntu. Busby zastosował ten współczynnik do  strefy 100 km wokół Daiiczi, gdzie MAEA raportowało przeciętnie 600 kBq.m kw. W populacji 3,3 mln osób w tej strefie, spodziewa się wzrost o 66% w nast. 10 latach, w stos. do zachorowalności na raka przed katastrofą, tj. 103.329 dodatkowych przypadków raka 2012-2021. Metodą Tondela, w obręczy 100 km do 200 km  od Daiiczi (7,8 mieszkańców, niższy poziom skażenia) spodziewa się dodatkowo 120.894 przypadków raka do 2021. Zakładając brak ewakuacji, łącznie 224.223 przez 10 lat.

Druga metoda bazuje na współczynnikach ECRR, opartych na różnym zachowaniu się izotopów w systemach biologicznych. Dodatkowo 191.986 przypadków raka w strefie 100 km, 224.623 w obręczy 100-200 km. Być może połowa w 1-ych 10 latach, reszta 10-60 lat na dostanie raka. Przy braku ewakuacji i stałym zamieszkaniu, łącznie 416.619 ofiar, z czego 208.310 w 1-ych 10 latach. Obie metody potwierdzają podobny wynik.

Metoda ICRP method przewiduje 6158 dodatkowych ofiar raka w ciągu 50 lat. Przez 50 lat spoleczeństwo nie zauważy dodatkowych 2,5 mln przypadków raka i wladze zanegują pochodzenie z Daiiczi.

Pełny raport z obliczeń Prof. Busby.

Profesor Chris Busby na Russia Today

Profesor Busby dekonstruuje faworytów mendiów: Wade Allison, George Monbiot i in. “ekspertów”.

Sprostowanie nt. Dra Wakeforda.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/