Ekspert od reaktorów, Arnie Gundersen 2.4.2011

Ekspert od reaktorów A, Arnie Gundersen 2.4.2011

Nowe dane z TEPCO o krótkotrwałych izotopach i neitronachwykrytych na terenie i w pobliżu Daiiczi świadczą, że pomimo zamknięcia reaktora 1 w Daiiczi podczas trzęsienia, zachodzą w nim  reakcje łańcuchowe  bez wpływu człowieka, wywołane za każdym dodaniem wody chłodzącej.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/