APELUJĘ O OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO WOBEC NARZUCANEGO POLAKOM PRZEZ UE „SPISU”

ALERT 1 (email Mgrabas 5.4.2011): APELUJĘ O OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO WOBEC NARZUCANEGO POLAKOM PRZEZ UE „SPISU”, KTÓRY JEST WYŁUDZANIEM DANYCH O NAS, WSZELKIMI SPOSOBAMI

PODSTĘPEM I GROŹBAMI KAR, PO TO BY DZIĘKI TYM DANYM JESZCZE BARDZIEJ UBEZWŁASNOWOLNIĆ NAS W NASZYM KRAJU I PODPORZĄDKOWAĆ NOWEMU PORZĄDKOWI ŚWIATA ZARZĄDZANEMU PRZEZ SYJONIZM KONTROLUJĄCY CAŁY ŚWIAT! JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA PÓKI MY ŻYJEMY.

Andrzej Szubert: Protest trochę po czasie. Spis ruszył już 1 kwietnia. Brakuje ponadto podkreślenia sprawy przechowywania danych zbieranych w tym spisie w Izraelu. Faszystoidalna Unia nawet nie zapytała zainteresowanych o zgodę na coś takiego. A żydomedia o tej decyzji szabas-gojów rządzących Unią też nas nie poinformowały.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/