Pluton w glebie Daiiczi

Pluton wykryty w glebie Daiiczi

6.4.2011 – Wg TEPCO, 25-28.4.2011 pobrano próbki z 4 miejsc w odległ. ok. 500 m od reaktora 1 i zbiorczego zimnego składu zużytych prętów, do analizy przez niezależną organizację. 1-sza próbka wykazała 0,26 Becquerel plutonu-238 na 1 kg gleby, zniżka o ok. 50% z poziomu zmierzonego 21-22.3.2011. Wg TEPCO, poziom jest tak niski, że nie zagraża zdrowiu człowieka. Poziom niemal równa się temu zwykle występującemu w glebie Japonii po globalnych próbach atmosferycznych broni A. Wg TEPCO, reaktor nr 3 w Daiiczi ogrzewa paliwo uranowo-plutonowe, ale nie można ustalić, który reaktor emitował pluton, gdyż produkują go także pozostałe reaktory opalane uranem.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/