Zwyrodnienia genetyczne po radiologicznej broni uranowej – efekt radiacji wewn. organizmu matki

Zwyrodnienia genetyczne po radiologicznej broni uranowej – efekt radiacji wewn. organizmu matki

Więcej… UWAGA, nie dla dzieci i słabych nerwowo i psychicznie.

PB: Ten komplet dedykuję profesorm Jaworowskiemu, Zagórskiemu i Nieowdniczańskiemu oraz drowi Głogoczowskiemu – zaciekłym apologetom broni uranowej na Bałkanach i gdzie indziej.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/