Daiiczi jedną z największych katastrof naszych czasów

Lobby A znów nas oszukało

Daiiczi jedną z największych katastrof naszych czasów. — Ekspert z AREVA na zamkniętym zebraniu lobby A 21.3.2011

Jedna z największych katastrof

Arnie Gundersen 6.4.2011

Inż. Gundersen, specjalista od siłowni A, ostrzegł przedtem o reakcji łańcuchowej w reaktorze 2 na podst. emisji neutronów (wykrytych w Daiiczi po raz 13-ty), chloru-38, telluru-129 oraz jodu-131 i -132. Potem TEPCO oświadczyło, że dane te są niedokładne. Gundersena niepokoi, że TEPCO wydaje niewiarygodne, niedokładne informacje używane w decyzjach i zataja stan faktyczny. TEPCO zanegowało przedtem:

 • własnego rzecznika o wykryciu neutronów,
 • zmierzony fantastycznie wysoki poziom skażenia morza i zaniżyło go 100-krotnie,
 • stwierdzenie Dra Richarda Leighy (?), szanowanego naukowca z General Electric, że  reaktor 2 stopił się.

Nie tylko TEPCO. Gundersen podaje przykład raportu (26.3.2011) Nuklearnej Komisji Nadzoru (NRC w USA), identyfikującego poważne zagrożenia w Daiiczi (New York Times 5.4.2011):

 • Duża ilość „błota” nuklearnego z soli w reaktorach po wprowadzeniu wody morskiej do chłodzenia (o czym specjaliści mówią od początku).
 • Budynek/pomieszczenia reaktora wypełnione wodą, co zwiększa groźbę  uszkodzenia przez trzęsienie ziemi (po-trzęsienia zachodzą cały czas, najsilniejsze 7.4.2011 uszkodziło zasilanie w prąd in. siłowni A).
 • Reakcja łańcuchowa (o czym ostrzegł Gundersen uprzednio, jak i in. specjaliści przed nim w 1-ym tygodniu katastrofy).
 • Powstawanie wodoru i możliwość następnych eksplozji.
 • Pluton prawdopodobnie wyrzucony w eksplozjach z basenów zużytego paliwa. NRC zaniepokojony, że pluton wyleciał na odległość kilku km oraz jest na terenie Daiiczi, zagrzebany w ziemię.

NRC nie mówi tego Kongresowi ani publice, tylko że sytuacja jest trudna ale opanowana. Wielkie korporacje jak AREVA (Francja, może największa w przemyśle A), mówią podobnie publicznie, a co innego w swych kręgach. Wg NYT (23.3.2011),  na zamkniętym spotkaniu na U. Stanford (21.3.2011) AREVA raportowało kilka poważnych problemów:

 • W reaktorach temp. osiągnęła 5 tys. stopni (Celsjusza?), tj. powyżej punktu topnienia stali nierdzewnej i stopu cyrkonu w osłonie reaktora i pochwach prętów, tzn. topnienie rdzenia jest dość oczywiste.
 • W reaktorze 2, eksplozja wodoru wewnątrz reaktora uszkodziła osłonę. W porównaniu z reaktorami 1, 3 i 4, budynek reaktora 2 wygląda dobrze. Odwrotnie niż w 1, 3 i 4, gdzie najwidoczniejszemu uszkodzeniu uległy budynki zewn. po eksplozjach wodoru na zewn. reaktorów.
 • Skażenie w promienu 50 km produktów mlecznych i upraw, czyli dalej niż zakreśla strefa ewakuacji.
 • W basenie 4, trzęsienie spowodowało pęknięcia i wyciek wody chłodzącej, co doprowadziło do wyzwolenia i eksplozji wodoru oraz stopnienia zawartości (pręty zużyte + odlożone z reaktora na czas przeglądu) większej niż w basenach 1-3. Największe emisje wychodzą więc z basenu 4 i potencjalnie cała jego zawartość może pójść w atmosferę.
 • Przedstawiciele przemysłu obecni na spotkaniu, przekazali Gundersenowi słowa w-ce prezydenta AREVA: Niewątpliwie jesteśmy świadkami jednej z największych wpółczesnych katastrof.

Mimo to publicznie odnowa przemysłu nuklearnego postępuje naprzód. Gundersen zapowiada bardziej szczegółową analizę raportu AREVA i dalsze donoszenie prawdy o Daiiczi.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/