Radiacja wody morskiej rośnie na płn. od Daiiczi

Radiacja wody morskiej rośnie na płn. od Daiiczi

8.4.2011 – TEPCO wykryło 110 Becquerel jodu-131 na cm sześć.  W próbkach wody pobranej 30 m od  zrzutu w płn. części siłowni [k. reaktorów 5 i 6 – PB], tj. 2800 razy powyżej normy. W tymże miejscu było 600 razy ponad normę 7.4.2011 i 1000 razy 6.4.2011. Seria próbek 15 km od brzegu na płn. od Daiiczi i naprzeciw miasta Minami-soma [zaniedbanego w strafie skażonej przez rząd – PB] wykazala 9,3 razy ponad normę times the national limit was detected north of the plant, off the coast of City. Bezpieka nuklearna Japonii nakazała TEPCO wzmocnić monitoring radiacji, bo prądy morskie poniosą skażenie na płn.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/