Rząd ani TEPCO nie podają wiarygodnych info + podtopienie Daini

Niezależni z U. w Kjoto i Hiroszimie: rząd ani TEPCO nie podają wiarygodnych info

  • dla cezu-137, skażenie poza strefą 30 km 400 razy powyżej normy, powyżej skażenia z Czarnobyla
  • rząd Japonii rozważa zwiększenie dawki dopuszczalnej, w USA podobnie
  • ilość materiału nuklearnego w Daiiczi (4400 t) przygniata Czarnobyl, do którego pokonania użyto 100 tys. pracowników
  • dopuszczalna dawka dla ratowników Daiiczi zwiększona ze 100 na 250 mili-Sv, zewnętrzni pracownicy odmówili pracować
  • 8.4.2011 na lotnisku Los Angeles ładowano jedną z największych pomp wysięgnikowych na Anonowa An-124, do pompowania wody na reaktory Daiiczi [będzie ściekaćdo Pacyfiku? – PB]; podobny załadunek na Antonowa w Atlancie
  • miasto Szimizu podarowało Daiiczi barkę rekreacyjną miasta na zbieranie skażonej wody

Patrz podtopienie Daini na jednym ze zdjęć

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/