O plutonie z Daiiczi

O plutonie z Daiiczi

Opracował Piotr Bein 11.4.2011

„Odprężeniem” jest znaleźć udokumentowany tekst. Choć traktuje o najboleśniejszym dla ludzkości temacie plutonu z Daiiczi, robi to bez histerii gwizdkowych jak Leuren Moret i bez czarowań rzondowyh. Znalezisko odpręża, potwierdza to, co od początku mówi na łamach obu moich blogów  specjalista niezależny z Kanady, Tedd Weyman. Dodaje formalnej wagi do moich utyskiwań o plutonie od początku katastrofy. Tekst napisał 9.4.2011 Lucas Whitefield Hixson, architekt systemów informatycznych z Chicago –  dowód dla Głogoczowskich, Dakowskich i Pokor, że nie święci garnki lepią. Oto esencja, zainteresowani mogą doczytać resztę w oryginale. W klamrach moje korekty.

Jest to jeden z najtrudniejszych wpisów na moim blogu. Aby zebrać najdokładniejsze dotąd dowody, przewertowałem niezliczone doniesienia z Japonii i świata oraz oficjalne oświadczenia prasowe z TEPCO, dukumenty NRC, zapisy z firmy Areva oraz raport JAIF, celem znalezienia prawdy o Daiiczi. Założyłem, że skoro MAEA  jest org. międzynarodową, powinna mieć najuczciwszy raport, ale niewygląda na to. Poniższe zabrało wiele godzin badań w ciągu wielu dni, dla określenia teoretycznej linii czasu serii wydarzeń  związanych z emisjami izotopu plutonu z Daiiczi.

Główni aktorzy

TEPCO; MAEA (IAEA International Atomic Energy Agency); JAIF Japan Atomic Industrial Forum; NRC Nuclear Regulatory Commission, USA; Areva: wielki francuski konglomerat A; DOE: dept. energii USA.

Źródła plutonu w Daiiczi

  • Reaktor 3 załadowany paliwem plutonowo-uranowym MOX ok. 4 miesiące  przed zastopowaniem reaktora po trzęsieniu. Samo w sobie jest to dziwne.
  • Małe ilości plutonu produkuje rozszczepianie jądrowe w reaktorze, pozostając w wypalonych prętach, składowanych w basenie 4. _Wypalone paliwo uranowe z zawartością wytworzonego plutonu jest we wszystkich basenach zużytych prętów.]

Ujawniano pluton…

… stopniowo z różnych stron, empirycznie jak i teoretycznie. Wg eksperta Miczio Kaku, pluton mógł być wyemitowany z MOX  i w licznych eksplozjach od 12.3.2011. Specjaliści stwierdzili, że pluton to produkt jądrowego rozszczepienia. Przez 1-szy miesiąc katastrofy było 5 wybuchów, wodoru czy czego in. Wydaje się, że TEPCO wiedziało (22-23.3.2011) o emisjach plutonu, kiedy wykryto go w glebie k. reaktora 1 i in. części bloku 1, ale nie ujawniło tego od razu, tylko dopiero w oświadczeniu prasowym TEPCO 9.4.2011 i poprzez japoński portal 8.4.2011.

Od 23.3.2011 eksperci zapytani w mediach o niebieskie światło neutronowe mówią, że może wynikać  z obecności  izotopów uranu i plutonu oraz oznacza spontaniczną przypadkową reakcję łańcuchową. Pluton wykryto 25 i 28.3.2011, ale wiemy o tym z pomniejszego przypisu w dokumencie JAIF dopiero z 8.4.2011.

26.3.2011, NRC przeanalizowało sprawę, ale nie powiedziało pluton. Ze sformułowania wynikałoby jednak, że wiedziało, bo wymienia źródła neutronów wyrzucone na odległość 1 mili (1,6 km) i zasypaniu buldożerem  bardzo radioaktywnego materiału między blokami 3 i 4. Tzn. rząd USA znał sprawę i milczał. New York Times doniosl o tym dopiero 6.4.2011. IAEA i dept. energii USA udokumentowali możliwe emisje plutonu w oświadczeniach 30.3.2011. Raport JAIF wyszedł 8.4.2011.

Kalendarz wydarzeń (odnośnie plutonu, linki i inne info w oryginale)

13.3.2011 – Pręty MOX obnażone niemal 3 m.

14.3.2011 – Spuszczenie radioaktywnej pary z reaktora 3.

15.3.2011 – Wybuch w bloku 4, z basenu zużytego paliwa.

20.3.2011 – Lanie wody w basen 3 przez ponad 13 godz. Wlano ok. 2 tys. t, a pojemność wynosi 1300 t wody. Spuszczanie skażonej pary z reaktora 3 zaprzestane, bo ciśnienie spadło.

21.3.2011 – 1-sze wykrycie plutonu, raportowane na portalu edukacyjnym 8.4.2011.

22.3.2011 – 2-gie wyjrycie plutonu na i/lub k. terenu i na kominie bloku 1 i rurze wydechowej, raportowane na portalu edukacyjnym 8.4.2011.

23.3.2011 – 1-szy raport o strumieniu neutronów, oznacza przypadkowe reakcje łańcuchowe. Może znaczyć wyciek plutonu i uranu z reaktorów oraz basenów zużytego paliwa, które emitowały małą ilość strumieni neutronów z reakcji rozszczepienia.

24.3.2011 – Biały, potem czarny dym, strumienie neutronów, wysokie temp.

25.3.2011 – Raport JAIF (8.4.2011): wykryto małe ilości plutonu.

26.3.2011 – Raport NRC bez detali o plutonie, zamaskowane dyskusje niektórych związanych kwestii.

27.3.2011 – Nie wykryto plutonu, ale TEPCO czeka na szczegółową analizę  niezwykle zróżnicowanych izotopów (niob, tellur, ruthen, srebro, jod, cez) wyemitowanych po wykryciu 1000 mili-Sv, tj. 1 Sv w bloku 1.

28.3.2011 – TEPCO bada, czy wysoce toksyczny pluton jest w glebie Daiiczi.

29.3.2011 – Pluton wykryty w glebie Daiiczi. Pluton emituje cząstki alfa, które osadzają się w kościach i płucach po wdechnięciu i mogą wywołać raka. Okres póltrwania np. plutonu-239 wynosi 24 tys. lat [..] trudno go usunąć z organizmu. Pluton-238 wykryty w 1 z 5 próbek jest na poziomie 0,54 Becquerel/kg gleby. Wg TEPCO, poziom ten jest w większości gleb i nie zagraża zdrowiu.

30.3.2011 – Wg dept. energii USA,  poziom plutonu wykrytego w glebie Daiichi nie jest znaczący. Na pewno byłby powodem zaniepokojenia, gdyby był znaczący. Wykrycie plutonu z reaktorów lub basenów niebyłoby uważane za wielką niespodziankę. IAEA wymienia wykryciu plutonu na slajadzie 6. Przedstawiciel nuklearny ISA i IAEA wymienia pluton tego samego dnia. Nie wiadomo, od kiedy wiedzą.  Pu-238 i Pu-239/240 w glebie (władze Japonii) Daiiczi: w zakresie tła w Japonii. Dalsze zapytania o pochodzenie.

2.4.2011 – Wycieki wody wymagają uzupełniania, więc wycieki będą trwały w nieskonczoność. [..] Reaktory trzeba zamknąć i usunąć paliwo, a to za 50-100 lat.

4.4.2011 – Wysoce skażona woda z bloku 2 idzie do rezerwuaru, oprożnianego z wody o niskim skażeniu do Pacyfiku. Oczekiwanie na analizę zrzutu do morza.

6.4.2011 – NYT donosi o przykryciu ziemią zużytych prętów między blokami 3 i 4. Reaktor 3 jest MOX, a basen 4 mieści njwięcej zużytych prętów. NYT przytacza raport NRC z 26.3.2011.

7.4.2011 – IrishTimes donosi, że ma info o plutonie w 11 tys. t wody zrzuconej do Pacyfiku.  Brak oficjalnej weryfikacji. Testy wykazały izotopy cezu i jodu.

8.4.2011 – Rząd Japonii otwiera portal edukacyjny. W menu jest status plutonu i szczegóły wykrycia 21 i 22 .3.2011, lecz nic o pozostałych wykryciach.

9.4.2011 – Ministerstwo gospodarki zamyka źródło dotąd najbardziej wyczerpujących info z Daiiczi nt. radiacji w suchej studni (dry well) reaktora 1, w którym po trzęsieniu 7.4.2011, odczytano fantastyczne 100 Sv/h w suchej studni, poziom jak ten najgorszy z Czarnobyla.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/