ALERT: Zalecenia LLRC 11.4.2011 dla Japonii

ALERT: Zalecenia LLRC 11.4.2011 dla Japonii

Przekład Piotr Bein

Duże obszary Japonii są skażone poziomem nierzonym do ok. 1 mikro-Sv na godz. tylko dla cezu-137, bez uwzględnienia emiterów cząstek alfa – plutonu i uranu, które stanowią prawdziwe zagrożenie dla zdrowia. Żadne oficjalne źródła nie przestrzegają przed tym, mimo że setek ton uranu i plutonu brakuje w basenach zużytych prętów paliwowych.

“Dawka”

Dawki publikowane przez rząd Japonii (przykład) nie mierzą zagrożenia, są tylko dla cezu-137, który łatwo wykryć, bo jest silnym emiterem gamma. Dane dla cezu powinny być sygnałem b. prawdopodobnej obecności niebezpiecznych emiterów alfa, np. uranu, i emiterów beta jak stront-90, który b. trudno wykryć.

Zalecenie LLRC o żywności

Warzywa i i. żywność pokazująca ponad 50 Bq/kg dla cezu, znaczy skażenie powietrza in. izotopami. Żywności o ponad 50 Bq/kg nie wolno jeść, chyba że nie ma nic innego. Rząd Japonii powinien natychmiast prosić o międzynarodowe zaopatrzenie w żywność, by Japończycy nie jedli żywności skażonej.

Wczesne oznaki uszkodzenia zdrowia

Wg info dla LLRC z rejonu Tokio, ludzie mają nabrzmiałe węzły chłonne i rany w nosie. To są oznaki możliwego oddychania pyłem plutonu i uranu. LLRC radzi: jeśli zupełnie niemożliwa jest ewakuacja do rejonu bez opadu radioaktywnego, zobacz MEXT po angielsku lub japońsku.

Czy się ewakuować?

Nowe podejście naukowe do problemu oceny skutków skażenia radioaktywnego na zdrowie: w miejscu skażonym już do poziomu 1 mikro-SV/godz., każdy podnosi ryzyko dostania raka w następnych 10 latach o 11%. Władze Japonii publikują dane o skażeniu w formie godzinowych dawek od cezu-137. Można więc obliczyć żniwo raka metodą Tondela i wpółbadaczy w konserwatywnym studium raka w Szwecji po Czarnobylu. Szwecja została skażona paliwem uranowym, choć mapy opadów pokazały na ogół cez, podobnie jak teraz w Japonii, dokładnie 25 lat póżniej. Tondel i in. stwierdzili wzrost 11% w zachorowalności na raka dla każdych 100 kiloBecquerel cezu-137 na metr kw. gruntu. Przypadki raka stwierdzono przez okres 10 lat; późniejsze są oczywiście możliwe, lecz ich nie badano w tym studium. Szczegóły metody Tondela.

Obliczenie dodatkowego ryzyka z opadów

  • Ściągnij ww. wykres MEXT dla swej prefektury.
  • Oblicz przeciętną w mikro-Sv na godz. (µSv/h). (Pomiń wszelkie krótkotrwałe szczyty, bo powodują je radioaktywne pyłki lądujące na aparacie pomiarowym i związanymz nim przedmiocie.  Deszcz zmył to od tego czasu.
  • Znajdź historyczny poziom tła dla swego miejsca, podanego jako zakres przeważający w przeszłości (na dole wykresu, typowo 0.017 do 0.1. Odejmij to od swej przeciętnej.
  • Pomnóż wynik przez 1565. Nowy wynik to liczba dodatkowych przypadków raka, związanych z opadem promieniotwórczym i spodziewanych w ciągu 10 lat na 100 tys. ludności w twej prefekturze. (To jest w dodatku do zachorowalności sprzed opadów, obliczonej dla wszystkich złośliwych przypadków raka wśród Japończyków.)

Później opublikujemy na naszych stronach przykłady oraz założenia odnośnie współczynnika 1565.

Zalecamy skopiować zbiory danych  MEXT, zanim rząd je wykasuje. Ważne jest znać prawdziwe historyczne poziomy, potrzebne do obliczenia dodatkowej ekspozycji po opadach w przyszłości. Zalecamy ściągnąć (bez opłat, kliknij) książkę o skutkach Czarnobyla na ludzi, zwierzęta i rośliny, opublikowaną w ubr. przez New York Academy of Science. Opisuje fakty widziane, zmierzone i policzone przez uczonych pozbawionych dogmy o „dawce”. Nie zignorowali oczywistych dowodów tylko dlatego, że są nieprzewidywalne wg metody ICRP z lobby A.

Zalecenia Europejskiego Komitetu Ryzyka Radiologicznego (European Committee on Radiation Risk, ECRR) można ściągnąć bez opłaty. Podają materiał naukowy pozwalający władzom Japonii nadzorować emisje przez przemysł A na racjonalnej podstawie naukowej i podejmować ostrożne decyzje chroniące ludność. W odróżnieniu od zaleceń ICRP (International Commission on Radiological Protection), zalecenia ECRR stosują się do scenariuszy po wypadkach nuklearnych.

Material wcześniejszy o Daiiczi przenieśliśmy ze strony głównej do archiwum w in. części portalu. Zajmie to kilka godzin, za co przepraszamy. Sytuacja wyjątkowa w Japonii wywarła presję na LLRC na bezprecedensowym poziomie.  Z tegoż powodu nie możemy odpowiedzieć na wszystkie e-poczty, choć wszystkie czytamy.

Oto raport ze strefy ewakuacyjnej Daiiczi, wideo pokazujące poziom skażenia w niebezpiecznej podróży do Daiiczi od strony płd.

A dla humoru, kwalifikacje naukowe George Monbiota, dziennikarza ekologicznego za energią atomową. Niedługo więcej o nim.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/