Francuski instytut: skażenie Europy – problemem

Francuski instytut ostrzega, że dawki promieniowania w Europie zaczynają być problemem

Ryzyka związane z występowaniem skażenia jodem-131 w Europie nie mogą być nazywane “nieistotnymi”. Takie twierdzenie zawarło oświadczenie francuskiego urzędu do spraw promieniowania CRIIRAD (Commission de  Recherche  et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité). Organizacja pozarządowa przestrzega ciężarne i dzieci przed spożywaniem mleka oraz warzyw zwłaszcza liściastych.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/