TEPCO usuwa A-ścieki po przerwie z powodu trzęsienia

TEPCO usuwa A-ścieki po przerwie z powodu trzęsienia

13.4.2011 – TEPCO nadgania straty przez przerwę [o czym poniżej – PB] na serię po-trzęsień 11-12.4.2011 w Daiiczi, zaczynając pompowanie ok. 6 tys. ton wysoce skażonej wody z tunelu na zewn. reaktora 2 do kondensatora w turbinowmi. Pompowanie ok. 700 t potrwa do południa 14.3.2011, po czym pompowana będzie woda z podziemi reaktora. Skażona woda przeszkadza w przywróceniu chłodzenia reaktorów 1-3.

Wstrzykiwanie azotu do wewn. osłony reaktora 1 dla zapobieżenia eksplozji wodoru nie podniosło ciśnienia od kilku dni, tzn. gazy radioaktywne wydostają się na zewn. W zw. z tym firma ma monitować poziom skażenia. TEPCO analizuje też próbkę wody z basenu zużytych prętów przy reaktorze 4, gdzie temp. wzrosła niespodziane do 90 st. C, a radiacja wokół basenu wyniosła 84 mili-Sv/h, więc TEPCO wypełni basen wodą.

Po-trzęsienia od 11.4.2011 w Daiiczi nie uszkodziły zasilania w prąd z zewn. i kontynuowano pompowanie wody chłodzącej reaktory 1-3. TEPCO zdołało (11.4.2011) przepompować radioaktywną wodę wężem z tunelu na zewn. reaktora 2 do turbinowni. 12.4.2011 roboty przerwało sprawdzanie węża na możliwe wycieki. Nie zanotowano znacznych zmian skażenia na terenie siłowni. Rano 12.4.2011 ugaszono pożar (prawdopodobnie z krótkiego spięcia baterii) w obiekcie pomiaru skażenia wody morskiej.

PB: Mamy przykłady emisji niepodawanych opinii publicznej: wyparowywanie „wody” z basenów, uciekanie gazów na zewn. przez nieszczelności osłon reaktorów. Jeśli przerwano pompowanie skażonej wody do turbinowni, bo wąż przeciekał, mamy następne źródło emisji.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/