Waadze sprawdzają siłownie na trzęsienia, ratownicy Daiiczi przygotowują się do następnego

Waadze sprawdzają siłownie na trzęsienia, ratownicy Daiiczi przygotowują się do następnego

14.4.2011 – Walcząc z emisjami i skażoną wodą, ratownicy Daiiczi przygotowują się do jeszcze silniejszych po-trzęsień. Wysoce skażona woda zalega wnętrze turbinowni i tunele, przeszkadzając w akcji. TEPCO przepompowało ok 660 t ścieków radioaktywnych z tunelu reaktora 2 do kondensatora  w turbinowni 12.4.2011, zniżając poziom wody w tunelu o 8 cm, ale wzrósł on o 3 cm 14.4.2011. Wg NISA, może wycieka woda wprowadzana do chłodzenia reaktora. TEPCO planuje też przenieść skażoną wodę do oddziału utylizacji ścieków, ale najpierw trzeba uszczelnić zbiorniki. Nie wiadomo, kiedy zacznie się usuwanie wody z pozostałych reaktorów.

Ratownicy kontynuowali 14.4.2011 przenosić awaryjne generatory dizlowskie na wyższy teren, bezpieczniejszy w trzęsieniu i tsunami. Daiiczi nawiedziły serie po-trzęsień w bieżącym mies. Trzęsienie 11.4.2011 czasowo przerwało zasilanie zewn. Daiiczi w prąd. Przeniesienie generatorów na wys. 30 m npm zapewnia zasilanie na wypadek ewakuacji z niższego terenu siłowni przed tsunami. TEPCO przygotuje też na wyższym terenie sprzęt do pompowania wody i zmienia instalacje elektr. zasilania zewn., by uniknąć zupełnego braku prądu. Wyzwaniem jest też zapobieganie wyciekom do Pacyfiku. 14.4.2001 ratownicy zbudowali i wzmocnili podwodne bariery k. wlotów wody morskiej do reaktorów.

14.4.2011 bezpieka nuklearna Japonii NISA przygotowuje przegląd bezpieczeństwa wszystkich siłowni A w Japonii, bo po-trzęsienie po 11.4.2011 przekroczyło poziom bezpieczny dla silowni Onagawa w prefekturze Mijagi w płn. Japonii. Trzęsienie 11.3.2011 przekroczyło o 10% założenia projektowe reaktorów 1 i 3 w Onagawa. 7.4.2011 prefekturę nawiedziło po-trzęsienie o sile 6+ w japońskiej skali 0-7, przekraczając o 5,6% założenia projektowe reaktora 1 w Onagawa.

NISA zażądało od firm energetycznych przeglądu bezpieczeństwa po trzęsieniu Hanszin (1995), które zdewastowało Kobe, oraz po niszczącym trzęsieniu Niigata Czuetsu (2007).

Onagawa zdało wtedy egzamin, zbudowane na trzęsienie b. rzadkiej siły do 7,1 w skali japońskiej, jakie zdarzyło się (2003) pod dnem morskim przy prefekturze Mijagi. Po-trzęsienie w ub. tygodniu osiągnęło ten sam poziom 7,1, ale zarejestrowane [przyspieszenia gruntu – PB] przekroczyły  projektowe.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/