NATO stosuje broń uranową w Libii – c.d. Iraku, Afganistanu, Bałkanów oraz zbrodni wojennych samego Izraela na Bliskim Wsch. – jak to się ma do Daiiczi

NATO stosuje broń uranową w Libii – c.d. Iraku, Afganistanu, Bałkanów oraz  zbrodni wojennych samego Izraela na Bliskim Wsch.  – jak to się ma do Daiiczi

14.4.2011 – Wg reportera Conna Hallinana z Foreign Policy in Focus w Berkeley, Kalifornia, naloty NATO powodują ogromne wybuchy ognia, nieomylny znak użycia broni uranowej: Długoterminowe skutki będą b. poważne, od rozmaitych typów raka, np. białaczka, po mutacje genetyczne. Broń uranowa skaża radioaktywnością powietrze, wodę i glebę. Inne doniesienia potwierdziły stosowanie broni uranowej od czasu rozpoczęcia zakazu lotów nad Libią, narzuconego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Konsencje ONZ i prawo międzynarodowe zabrania produkować, probować, stosować, sprzedawać i magazynować broń uranową.

PB: Filmik przypomina, że  po ataku NATO bronią uranową na Faludżę w Iraku, drastycznie zwiększyły się objawy radilogiczne: zachorowalność na raka, rak u dzieci, narodziny potworków. W przeliczeniu na liczbę ludności, przekroczyły one  skutki Hiroszimy o ok. 25%. Zaś w Bośni po zastosowaniu przez NATO uranowej broni toksyczno-radiologicznej, zachorowalność a raka wzrosła 7-krotnie. Filmik pokazuje typowe zniszczenia celów pancernych bronią uranową, z ludźmi w okolicy, którzy wdychają śmiercionośny pył pozostający po tej broni. Badacze odkryli taki pył na filtrach w W. Brytanii niedługo po bombardowaniu Bagdadu przez USA i W. Brytanię. USA-NATO użyło dotąd broń uranową w 2 wojnach w Iraku, w Afganistanie, w Bośni i Kosowie, a Izrael dodatkowo u sąsiadów: w Syrii i Libanie. Są także skutki broni uranowej na zdrowie ludności w Somalii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, ale nie wiadomo z filmiku, przez kogo użytej i w jakim konflikcie. Dr Doug Rokke, wojskowy specjalista USA, przypomina, że nie ma jak uchronić się od pyłu po broni uranowej. Rokke zakaził się pyłem uranowym usuwając w  Iraku  radiologiczne obiekty jak czołgi trafione  bronią uranową. Niemal wszyscy członkowie jego ekipy, pokazanej na filmiku. nieżyją. Wiodący niezależny badacz skutków radioaktywnych pyłów na zdrowie Dr Chris Busby dodaje 2 tragedie w zw. z użyciem broni toksycznop-radiologicznej w Libii:

  • ludność w zasięgu opadów pyłów ni ezdaje sobie sprawy z długoterminowego zagrożenia;
  • kiedy zdadzą sobie sprawę widząc raka i narodziny potworków wokół siebie, nikt z zewn. nie będzie zwracał na to uwagi.

Podobnie bylo na Bałkanach, gdzie rządy i media objęły marionetki kompleksu jot, a międzyanrodowe instytucje lobby A (NATO, WHO…) uparcie twierdziły że nie ma zagrożenia, a przypadki raka i potworki mają inne przyczyny. Słynne są zdjęcia ekip WHO z geigerami w ręku, które nie wykrywają emiterów alfa jak uran i pluton. Pluton wykryto w pozostałościach po broni uranowej na Bałkanach, bo wbrew przepisom, do produkcji metalu uranu w p-panc. pociskach uranowych  dodawano odpadów  z reaktorów (może i z produkcji plutonu militarnego). Choć ilości plutonu były śladowe,  siła niszcząca cząstek alfa z plutonu czyni go jednym z najgorszych zabijaków spośród wszystlich izotopów. Z Daiiczi emitują o wiele większe ilości plutonu — zanim wypali  przez okres miesięcy nuklearne paliwo, przeciętny reaktor produkuje ok. 250 kg plutonu. Zawarty jest on w Daiiczi w wypalonych prętach schladzanych w basenach do czasu uspokojenia reakcji, jak i w czynnych prętach reaktorów. Reaktor 3 w Daiiczi jest na paliwo plutonowo-uranowe, więc pręty zawierają pluton od początku. Pręty produkcijne jak i wypalone uległy co najmniej częściowo reakcji łańcuchowej, tzn. emituja do atmosfery, otoczenia i Pacyfiku setki izotopów, w tym uran i pluton. Uszkodzenia osłon reaktorów w połączeniu ze spuszczaniem ciśnienia, pompowaniem wody chłodzącej i gazów do wnętrza reaktorów oraz eksplozje i polewanie basenów — wszystko to daje dodatkowe emisje izotopów z Daiiczi, łącznie z plutonem i uranem.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/