TEPCO wzmoże monitoring zrzutów skażonej wody do Pacyfiku…

TEPCO wzmoże monitoring zrzutów skażonej wody do Pacyfiku

16.4.2011 – …w 4 miejscach 3 km od brzegu i 2 miejscach 8 km od brzegu. To w dodatku do istniejących miejsc wzdłuż brzegu i 15 km od brzegu. Większy monitoring jest odpowiedzią zalecenia NISA, będzie raportowany do 2.5.2011.

Tymczasem ryby z morza przy prefekturze Ibaraki sprzedają się po normalnej cenie, 1-szy raz, od kiedy połowy z tego rejonu zawieszono po wykryciu skażenia ponad normę. Ładnie po japońsku zapakowane ryby miały doczepioną etykietkę z gwarancją, że towar nie ma radioaktywności ponad dopuszczalną normę i szły niemal po normalnej cenie. Spółdzielnie rybackie prefektury Ibaraki zawiesiły połowy po odmowie zakupu ich towaru. Ponadnormowe skażenie wykryto w rybkach złowionych 4.4.2011, a 15.42011 wznowiono połowy gatunków wolnych od skażenia ponad normę.

Jak długo władze zezwolą łowić? TEPCO znów wykryło wzrost skażenia wody przy wylocie wody z reaktora 2 do morza: 260 Bq jodu-131 na cm sześc. w próbce pobranej 15.4.2011, tj. 6,5 tys. razy ponad normę w miejscu, gdzie poziom spadał od 2.4.2011, kiedy zmierzono 7,5 razy ponad normę. Poziom był 1100 razy ponad normę 14.4.2011.

Poziom cezu-137 również poszedł w góręw tymże miejscu: 130 Bq na cm sześc., tj. 1400 razy ponad normę. W większości in. miejsc, skażenie wody morskiej rośnie coraz wolniej lub zaczyna spadać. TEPCO zainstalowało podwodne bariery i płyty metalowe, by zapobiec wyciekom skażonej wody do Pacyfiku. Być może wzrost radiacji wywołały roboty przy barierach, bo nie wykryto nowych przecieków.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/