Spinning forecasts = Nawijane prognoz opadów

http://transport.nilu.no/products/fukushima

English first = Polski tekst pod angielskim

ATTENTION: These products are highly uncertain based on limited information for the source terms. Please use with caution and understand that the values are likely to change once we obtain more information on the overall nature of the accident. The products should be considered informational and only indicate ‘worst case scenario’ releases. From what we’ve learned recently, it seems releases of this magnitude have not yet occurred. Furthermore, these modeling products are based on global meteorological data, which are too coarse to provide reliable details of the transport of the plume across Japan.

Currently we are using a daily releases distributed evenly of 0.1E18 Bq I-131, 0.1 E17 Cs-137, and 0.1 E19 Xe-133 per day.

[…] Below is information about the various products we are developing for the monitoring of the dispersal of radioactive material from the Fukushima release. Please read this important information first before using the model products. Static snapshots of contaminant dispersion are produced by the forecast system every six hours using analyzed and forecast winds from the U.S. National Centers for Environmental Prediction (NCEP) Global Forecast System (GFS) model. The GFS model is one of the primary operational weather forecast models used in the United States and globally.

Source terms for the model have been developed in collaboration with Dr. Gerhard Wotawa of the Central Institute for Meteorology and Geodynamics in Vienna, Austria.

Dr. Gerhard Wotawa, Stabsstelle Daten/Methoden/Modelle, Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Hohe Warte 38, 1190 Wien

Dr. Wotawa is also preparing dispersion scenarios and forecasts using FLEXPART, however, he is using European Center for Medium Range Weather Forecasting (ECWMF) meteorological data. Comparison of the two products provides a simple ‘uncertainty’ analysis in the wind field data.

DISCLAIMER: Note, these products are EXPERIMENTAL and should not be used for general aviation guidance.

Piotr Bein: This is most unsettling:

  • Forecasts are semi-fictitious, based on unreal, assumed data — how else if even TEPCO does not know what goes out from Daiiczi.
  • Collaborator is Dr. Wotawa of ZAMG institute, whom we’ve  already established in previous posts to be on contract to IAEA of the nuclear lobby – he can only have emission data that IAEA controls, e.g. via a contract with the CTBTO.
  • No wonder there is a miraculous “agreement” between the forecasts from various institutes and also glaring disagreements when different meteorological databases are plugged in.
  • The blogosphere uses these fictitious “forecasts” as cast in stone, often whipping up hysteria, mostly without reading the fine print reproduced here.
  • The nuclear lobby can manipulate “forecasts” as they please. The scandal here is that it does not release any reliable emission data for Daiichi and hides/limits readings of the fallout in Northern Hemisphere.

POLSKI

Uwaga: Prognozy są b. niepewne, stosuj ostrożnie, wartości mogą się zmienić z nową informacją o charakterze katastrofy. Z tego co wiemy, pokazane w prognozach przypadki najgorsze nie miały jeszcze miejsca. Prognozy bazują też na globalnych modelach meteorologicznych, zbyt niedokładnych do prognoz transportu emisji z Daiiczi.

Obecnie używamy dobowych emisji rozłożonych równomiernie na 24 godz.: 0,1 E18 Bq I-131, 0,1 E17 Cs-137,  0,1 E19 Xe-133 na dobę.

[…] Statyczne obrazy dyspersji skażenia produkuje system prognozowania co 6 godz., stosując przeanalizowane i prognozowane wiatry z modelu GFS w U.S. National Centers for Environmental Prediction (NCEP). […] Równania matematyczne emisji dla modelu opracowano w konsultacji z Dr Gerhardem Wotawa z instytutu ZAMG w Wiedniu. Dr Wotawa przygotowywuje też scenariusze i prognozy za pomocą FLEXPART, ale z danymi meteorologicznymi  z European Center for Medium Range Weather Forecasting (ECWMF). Porównanie wyników obu modeli jest prostą analizą „niepewności”  yuch dwu systemów prognozy wiatrów.

Wyłączenie odpowiedzialności: Prognozy są eksperymentalne  i nie można używać ich do zaleceń dla ruchu lotniczego.

Piotr Bein: Niezwykle niepokojące są nie tyle “prognozy”, co okoliczności ich produkcji i interpretacji:

  • Prognozy są pół-fikcyjne, oparte na założonych, nierzeczywistych danych —  jak inaczej skoro nawet TEPCO nie wie, co idzie do atmosfery z Daiiczi.
  • Współpracownikiem jest Dr Wotawa z instytutu ZAMG w Wiedniu, o którym wiemy już z poprzednich wpisów, że jest na kontrakcie dla IAEA z lobby A. Dr Wotawa może mieć tylko dane zatwierdzone przez IAEA, np. wg umowy z CTBTO.
  • Nic więc dziwnego, że jest cudowna “zgoda” prognoz z różnych instytutów i także rażące niezgodności, gdy zastosować różne bazy danych meteorologicznych.
  • Blogosfera posługuje się tymi fikcyjnymi “prognozami” jakby byly święte, często wywołując histerię, najczęściej bez przeczytania drobnego druku reprodukowanego powyżej.
  • Lobby A może dowolnie manipulować “prognozami”. Skandal polega na tym, że lobby nie publikuje żadnych wiarygodnych danych o emisjach z Daiiczi oraz ukrywa/ogranicza odczyty z opadow na Półkuli Płn.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/