PiSdzielscy osłowie lobby A w Knessejmie – experty od własnych jonder

Osłowie lobby A w Knessejmie – experty od własnych jonder

Dyskusję nad energią A dla gojów w Polin  już przeprowadzono

Poseł Zbigniew Kozak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Klubu
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z projektami aktów wykonawczych. O drugiej ustawie powie pan poseł Dawid Jackiewicz…
Ostatnie tragiczne wydarzenia w Japonii wzbudziły wiele emocji, dlatego do sprawy trzeba podejść rozważnie. Istotne jest jednak to, że idziemy w dobrym kierunku, czyli w kierunku rozwoju energetyki jądrowej…

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/