Daiiczi 2.5.2011

Daiiczi 2.5.2011

Rząd Japonii przeprasza za spóźnione dane o skażeniu. Nie opublikował od razu danych z systemu SPEEDI, z obawy o panikę publiczną. SPEEDI prognozuje dyspersję radioaktywności w oparciu o pomiary skażenia w różnych miejscach pod wpływem pogody. Grupa rządu i TEPCO ujawni 5 tys. szt. Danych, począwszy od 2.5.2011, na portalach min. nauki, NISA i komisji bezpieczentwa nuklearnego. Sekretarz grupy i doradca premiera, Goszi Hosono przeprosił za opóźnienie wyjaśniając, że niektóre dane bazowały na zbyt rygorystycznych założeniach i mogłyby wywołać panikę. Obecnie grupa uważa, że można uniknąć paniki prawidłowo wyjaśniając prognozy. Hosono obiecał niezwłoczne ujawnianie danych o skażeniu w przyszłości oraz miesięczne kontrole wykonywania planu ratunku reaktorów przez TEPCO.

TEPCO ogłosiło 2.5.2011 przygotowania do instalacji urządzeń filtrujących 95% substancji radioaktywnych w powietrzu budynku reaktora 1, wychodzących przez przewody powietrzne. 4 urządzenia będą zainstalowane na zewn. wejścia do budynku. Ratownicy potrzebują bezpiecznego otoczenia do pracy nad systemem chłodzenia. Miernik poziomu wody ponoże określić skuteczność planu dodawania wody aż do przykrycia prętów  w rdzeniu reaktora. 8 ratowników ma wejść budynku 1 już 4.5.2011, pierwsi od czasu wybuchu wodoru 12.3.2011.

Udziałowcy 5 firm energetycznych w Japonii domagają się zamknięcia siłowni A po  katastrofie Daiiczi. Ok. 400 udziałowców TEPCO przedłożyło oficjalne wnioski, podobnie jak udziałowcy Kansai Electric, Czugoku Electric, Kjuszu Electric i Tohoku Electric. 232 udziałowców Tohoku Electric wnioskuje o zamknięcie wszystkich siłowni A i zakładów utylizacji paliwa nuklearnego, gdyż ryzyko jest zbyt duże dla pojedynczej firmy. Firmy przejrzą wnioski i poddadzą głosowaniu na dorocznych zebraniach udziałowców, typowo pod koniec czerwca.

Rząd Japonii nakazał gminom k. Daiiczi poczekać ze sprzątaniem napromienowanego gruzu. Ministerstwo środowiska zacznie monitoring poziomów skażenia gruzu w przyszłym tyg. celem określenia odpowiednich metod utylizacji. Nakaz obejmuje gminy w strefie zakazanej 20 km od Daiiczi oraz niektóre gminy dalej. Inne gminy na wsch. i w centrum prefektury Fukuszima miały obowiązek składać gruz do tymczasowych miejsc zbiorczych. Gminy dalej od Daiiczi mogły usuwać gruz normalnie.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/