„Dane” o skażeniu Japonii „ujawnione”

„Dane” o skażeniu Japonii „ujawnione”

Piotr Bein 3.5.2011

Zapowiedziane wczoraj z przeprosinami przez rząd za opóźnienie, dane okazują się lipą w paczkach podobną do „prognoz” globalnych przez instytuty z b. ważnymi nazwami, na kontrakcie z lobby A. Japoński system SPEEDI ma prognozować co godzinę skażenie na podst. pomiarów, synoptyki i warunków geograficznych, ale zamiast brać rzeczywiste dane do modelu symulacyjnego, ZAKŁADA poziom emisji 1 Bq/godz.! Agencja NHK pokazuje dla przykładu zasięg opadów 15.3.2011 22:00, kiedy wybuchł reaktor 2. Nie wiadomo, czy obraz dotyczy sytuacji przed czy po wybuchu ani na jakim poziomie było czy jest skażenie. Ludność i władze zdrowia publicznego potrzebują dane o kumulacyjnym skażeniu – obecne dawkowanie pseudo-informacji może pogłębić panikę mieszkańców w zaznaczonej strefie – efekt odwrotny do deklarowanego przez rząd jako przyczyna kryminalnego opóźnienia info.

Mamy więc następne potwierdzenie, że waadze Japonii i TEPCO współpracują z lobby A nad tuszowanie katastrofy i jej skutków, metodami zastosowanymi do ukrycia globalnego zasięgu skażenia z Daiiczi.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/