Daiiczi a próby broni atomowej

Daiiczi a próby broni atomowej

Jacek: Ogrom katastrofy w Japonii jest przerażający, ale naszła mnie ostatnio myśl – jak to się ma do prawie 50 lat próbnych wybuchów nuklearnych przeprowadzanych praktycznie na całej kuli ziemskiej? Przesyłam link do bardzo ciekawej symulacji powyższych eksplozji od 1945 r.

PB: Filmik ujmuje 2053 próby do 1998 r.: atmosferyczne, troposferyczne, naziemne, podziemne i podwodne. Nie wiem, jaką ilość długotrwałych izotopów zostawiła każda bomba i w jakiej postaci pyłów. Przeciętna bomba atmosferyczna zostawia ponad połowę pyłów w okolicy eksplozji w ciągu 24 godz., tzn. niemal połowa idzie do atmosfery. Ile lat zostają pyły w atmosferze? Jak rozchodzą się po spadnięciu na ziemię, do mórz i oceanów? Specjaliści piszą, że za mało o tym wiemy.

Wykres dla radioaktywnego CO2 po próbach atomowych pokazuje podwojenie stężenia w l. 1955-1963, a po zakazie, stopniowy spadek do wartości początkowej przez dziesiątki lat. Porównanie  radiacji w powietrzu po wybuchu powierzchniowym bomby A i Czarnobylu wskazuje na zrównanie dawki względnej po ok. 3 latach.

Obawiam się, że niewiadomo, ile pyłów i gazów radioaktywnych zostawiły bomby, a ile emituje Daiiczi. W Daiiczi reaktor 3 ma przeszło 5 t plutonu,  a każdy basen zużytego paliwa co najmniej pareset kg plutonu. W bombach atomowych pluton zużywa się tworząc inne izotopy, a w eksplozjach i in. emisjach w Daiiczi może przechodzić w postaci pyłów do atmosfery itd.

Pluton z bomb atomowych reprezentuje skażenie globalne rzędu 10 z 16 zerami Bq, tj. 10 tys. TBq (ok. dobowe łączne emisje z Daiiczi), głównie na powierzchni Ziemi. Pluton z Czarnobyla wg tegoż źródła to niewielka część tego.

Można ocenić względne szkody od pyłow i bezpośredniej radiacji w ten sposób: Przez ok. 60 lat od początku ery atomowej zmarło na raka ok. 60 mln osób — ok. 1 mln/rok, czyli ok. 70 mln do 2011 r. Czarnobyl pociągnie za sobą ok. 1,5 mln zgonów na raka przez 50 lat, tj. ok. 30 tys./rok. Daiiczi szacuje się na rząd wielkości więcej, czyli ok. 300 tys. zgonów/rok — ok. 25-30% łącznych zgonów na raka od radiacji. Zapytuję Chrisa Busby i Tedda Weymana.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/