Pytania do REFERENDUM

Pytania do REFERENDUM

Autor: mgrabas

Odłóżmy na bok spory i zjednoczmy wysiłki by doprowadzić do konkretu: REFERENDUM w istotnych dla Polski kwestiach, o których zdanie nikt Polaków nie zapytał.

TRZEBA ZABLOKOWAĆ LOBBY ATOMOWEMU, KONCERNOWI MONSANTO I INNYM MOŻLIWOŚĆ SZKODLIWEGO DZIAŁANIA NAGŁOŚNIENIAJĄC SPRAWY pytaniami skierowanymi do Polaków w referendum!

1. Czy zgadzasz się na budowę elektrowni atomowej w Polsce?
2. Czy zgadzasz się na przechowywanie w Polsce odpadów radioaktywnych z elektrowni UE?
3. Czy jesteś za obniżeniem progów wyborczych?
4. Czy zgadzasz się na ograniczanie publicznego dostępu do produktów ziołowych, witamin i suplementów?
5. Czy jesteś za powołaniem niezależnego zespołu badawczego w celu zbadania skutków organizmów modyfikowanych genetycznie na zdrowie człowieka i do czasu zbadania tej sprawy wprowadzenie zakazu rozprzestrzeniania upraw GMO w Polsce?
6. Czy jesteś za uznaniem przez Polskę roszczeń pieniężnych wobec obywateli państwa Izrael ponad już wypłacone oszkodowania zbiorowe oraz indywidualne?
7. Czy zgadzasz się na karanie Polaków za odmowę udziału w spisie powszechnym?
8. Czy jesteś za uzgodnieniami dla respektowania praw mniejszości polskiej w Niemczech na zasadach wzajemnych?
9. Czy popierasz wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi do do Niemiec, Rosji, Francji, Anglii i USA po II wojnie światowej?
10. Czy jesteś za powołaniem międzynarodowej komisji d/s zbadania okoliczności katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem 10.04.2010 r.?
11. Czy jesteś za odpowiedzialnością karną posłów i senatorów na równi z innymi obywatelami?

(proszę o zgłaszanie w komentarzach pod tym artykułem następnych spraw i opinii na poruszony w tym wątku temat) — PYTAJMY KAŻDEGO KANDYDATA na spotkaniach przedwyborczych O JEDNOZNACZNE STANOWISKO W TYCH SPRAWACH!


By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/