Hasbara o Daiiczi: raport TEPCO 25.4.2011

Hasbara o Daiiczi: raport TEPCO 25.4.2011

Piotr Bein 5.5.2011

Dawki, loty, prześwietlenia rtg – wszystko tylko nie zapis emisji od 11.3.2011, żadnej wzmianki o eksplozjach nuklearnych z reaktorów i basenów w największej katastrofie nuklearnej świata… Tymczasem z powodu oficjalnego łgarstwa o tym, naczelny doradca nuklearny waadz Japonii zrezygnował ze stanowiska, protestując mydelniu oczu światu.

Hasbara jot-A

Hasbarą kompleksu jot i jego lobby A, zionie choćby na s. 19 raportu TEPCO, gdzie swym eugenicznym zwyczajem lobby mataczy o dawkach:

  • Docelowa dawka roczna przy siłowniach A wynosi 0,05 (swym zwyczajem, lobby nie podaje jednostki miary). Jak ten „cel” eugeniki realizują, widać po skupiskach białaczki u dzieci i raka u dorosłych przy tychże siłowniach – wszystko dokumentnie tuszowane, a co mówić o katastrofach jak Windscale, Three Mile Island, Czarnobyl, Daiiczi, Majak…
  • Porównaj powyższe ze światową przeciętną roczną promieniowania tła – 2,4! Przy takich proporcjach, szczęśliwcamy są ci w oazach wokół siłowni A i śmietnisk A.
  • Ani słowa o dawce wewnętrznej, choćby tyciej z tyciego pyłku promieniotwórczego, który może zabić po x latach rozwoju raka… Ani słowa o różnej wrażliwości grup wiekowych, płciowych i także wewnątrz każdej grupy… A co mówić o gamie mechanizmów niszczenia przez setki izotopów, rozpuszczalnych i nie, w fazie gazowej i stałej w postaci mikroskopijnych pyłków, w tysiącach związków z innymi atomami, działających w mnóstwie warunków biologicznych w organizmie (pH, usuwanie mataboliczne, bioakumulacja, wzmocnienie promieniowaniem elektromagnetycznym z linii wys. napięcia, telefonii komórkowej i telekomunikacji…).

Hasbara eugeniuszy kompleksu jot, wydział A, naukowo stoi poniżej okresu, kiedy rozmyślnie uknuto strategię niszczenia ludzkości. Znano już mutagenne skutki radiacji na muszki owocowe, znano różnicę między doraźnym promieniowaniem zewnętrznym a dożywotnim-zabójczym-wewnętrznym od pyłów pobranych do organizmu. Dlatego już wtedy przewidywano wielką rolę dla broni uranowej – bez żadnych spektakularnych hiroszimskich wybuchów, z początku przez rozsiewanie pyłu uranowego: wszędobylski pył dopadnie wojsko i ludność cywilną wroga (od I wojny kompleksu jot przeciw światu – coraz liczniejsza ofiara), uczyni skażone tereny niedostępnymi, nieużytecznymi dla wroga.

Jak nie pyły to pyły

Konwencje i prawo międzynarodowe zakazały niszczenia życia radiologicznymi pyłami, więc eugeniusze wojen kompleksu jot, począwszy od Jom Kippur po dzisiejszą Libię, wymyślili osiąganie tego samego tzw. bronią uranową, zawierającą metaliczny uran produkowany z odpadów A, których nagromadzili hałdy we wszystkich krajach A.  Eksplodując, spalając się w warunkach bojowych, metal uran, od pocisków p-panc kalibru 30 mm, po kilkutonowe rozwalacze bunkrów, tworzy pyły tlenków – zabójcze nawet dla własnego wojska, o czym świadczą dziesiątki tys. zgonów i setki tys. chorych weteranów amerykańskich i brytyjskich z wojen radiologicznych kompleksu jot w Iraku, na Bałkanach, w Afganistanie… Widać do wroga kompleksu jot należy gojowskie wojsko wykorzystywane w jego wojnach…

Nielepiej traktują masy żydowskie: skażenie Izraelczyków i wynikły spadek liczebności spermy u nich grozi bezpłodnością ok. roku 2020! Patrz ok. min 10:30 oraz artykuł. Ziemię Świętą skazili pyłami uranowymi m.in. z broni Izraela użytej przeciw sąsiednim krajom. Dzięki Bogu, nie ma polskich ofiar, przynajmniej nie zgłaszają się o pomoc poprzez Wydział U.

Strategia jot-A postawiła na stopniowe, powolne, ale dokumentne niszczenie, mierząc w sedno życia – DNA! Nie będę „straszył” potworkami i zmongołowaciałymi urodzeniami, dość tego w krajach objętych wojnami radiologicznymi, jak i wśród gojowskiego mięsa armatniego. Pyły te idą na cały świat, np. z ataku (2003) na Bagdad, dotarły do W. Brytanii. Promienotwórcze pyłki sięgają jajeczek kobiet oddalonych o setki, tysiące km od miejsca emisji – po Czarnobylu, w Turcji i Niemczech. Czy jest bardziej szatańska metoda niszczenia życia?

A-niszczyć ludzkość

Przypomniałem wczoraj, że idąc za master-planem rotszyldowskim z XVIII w., kompleks manipuluje nauką i publiką poprzez swe agendy globalne. Nie przypadkiem 1-sze w świecie oficjalne oświadczenie o rozcieńczonych, nieszkodliwych opadach z Daiiczi wyszło z ust naczelnej kukły kompleksu jot, O-bomby, nieprawnego prezydenta USraela. Nic też dziwnego, że po dalsze instrukcje O-bomba odesłał ludziowców do telewizorni – najpotężniejszej broni w rękach jot przeciw gojom…

Od powstania w 1956 r. ŚOZ ma sprzyjać tworzeniu oświeconej międzynarodowej opinii publicznej. W 1956 r. ŚOZ zwołała spotkanie genetyków, którzy potwierdzili: zdrowiu potomków zagraża postępujący rozwój przemysłu nuklearnego i wzrost ilości źródeł radioaktywnych […] wyłaniające się mutacje genetyczne u człowieka są fatalne obecnie i dla przyszłych pokoleń. To zagroziło planom lobby A, więc rok później ŚOZ zwołała psychologów, którzy stwierdzili: Najbardziej zadowalającym rozwiązaniem dla przyszłego wykorzystania energii atomowej w celach pokojowych byłoby wychować nowe pokolenie akceptujące niewiedzę i nieokreśloność – zasady telewizorni na już bez wyjątku wszystkie tematy – od reklam szkodliwych dla zdrowia produktów, poprzez rozmycie chrześcijaństwa drogą judaizacji, po 10-te zabicie Osamy, tym razem przez O-bombę.

Utworzona 10 lat po ŚOZ, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA, International Atomic Energy Agency) miała przyspieszać wkład energii A do pokoju światowego, zdrowia i pomyślności na całym świecie. IAEA zawarło (1959) umowę, na mocy której wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie może badać tylko IAEA, a ŚOZ musi uzyskiwać pozwolenia IAEA na angażowanie się w aspekty nuklearne zdrowia publicznego. Ponadto, jeśli ŚOZ miałoby informacje o poważnym uszczerbku zdrowia publicznego w wyniku napromieniowania, IAEA może je utajnić dla ochrony opinii publicznej przed obawami i lękami.

Czy trzeba lepszego dowodu na spisek eugeniki A kompleksu?

Nawijanie o tsunami i trzęsieniu

TEPCO powinno spalić się ze wstydu po wiecznym podłączaniu prądu, zakończonym …oświetleniem sterowni (s. 8), zamiast przywróceniem chłodzenia! Kryminał także za zrzut 10 tys. t lekko skażonej wody do Pacyfiku, jakby zabrakło barek w Japonii (zdjęcie-wstawka s. 22). Próżno szukać w raporcie TEPCO danych o zawartości paliwa atomowego w reaktorach i basenach, rozmiarze i charakterze szkód, eksplozjach nuklearnych reaktorów czy basenów, emisjach z tego… cicho sza o plutonie i uranie… Najlepszy żart w tym dziale: Stężenie wykrytego plutonu wyniosło tyle, co w  w normalnym otoczeniu i nie uważa się je za szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Zawartość basenu 4 z conajmniej pół toną plutonu i dziesiątkami jeśli nie setkami ton uranu wyleciała w powietrze na wys. paru km i wokół, nawet poza teren siłowni (dość duży, s. 14), a oni tu będą nawijać… Jedyna informacja o emisjach pochodzi z oceny INES (s. 20) przy okazji deklaracji poziomu 7 katastrofy. Nawet eksperci jak Tedd Weyman nie zrozumieli tego info, także tutaj

Perełką w raporcie TEPCO jest rysunek (s. 29, żadnych zdjęć!) porównujący rzekome tsunami w Daiiczi i Daiini. Obie siłownie leżą na podobnej wysokości, odpowiednio 10 m i 12 m npm. Jest zdjęcie podtopienia Daiini, gdzie nie było awarii generatorów, natomiast dla Daiiczi nie ma ŻADNEGO dowodu, że tsunami sięgło takiej wysokości. Pisze o tym Andrzej Szubert, któremu nieco pomogłem usolidnić ten wniosek.

Kuriozum na rysunku jest wspólny poziom morza i jednakowe tsunami 5,7 m, na jakie zaprojektowano oba obiekty. Wg objaśnienia pisemnego, tsunami 14-15 m 11.3.2011 w Daiiczi zalało poziomy teren siłowni wodą głęb. 4-5 m. Zaś w Daiini, tsunami  6,5-7 m jakimś cudem podtopiło tylko otoczenie bloków 1 i 2 oraz płd. stronę budynku bloku 3, jakby chodziło o ciasto, a nie o wodę.

Towarzyszący opisowi rysunek pokazuje identyczne jak dla Daiiczi tsunami 14-15 m i „przekonywująco” sugeruje budynek na przedpolu Daiini jako tamę dla tsunami. Woda obeszłaby go od południa i północy, podtapiając cały teren poziomy na głęb. 2-3 m – argument podtopienia Daiiczi, ale tam bez dowodu zdjęciowego. Mamy więc mniej odporne na tsunami Daiini, ze zdjęciem podtopienia, ale bez żadnej szkody dla generatorów. Zaś w Daiiczi rysunek pokazuje więcej wody o większym zasięgu, nie wiadomo czemu; na pewno 2 m rożnicy wys. terenu nie powstrzymałoby naporu tsunami 8-9 m ponad projektowe, w sposób pokazany przez artystę.

Innym dziwolągiem jest poziom terenu 13 m dla reaktorów 5 i 6 w Daiiczi, za mało w stos. do interpretacji zdjęć z powietrza. Z tabeli z przyspieszeniami wskutek trzęsienia, nawet dr mgr inż. Bein nie wykapował, które są projektowe a które zmierzone 11.3.2011. Nie ma przekonywujących dowodów szkód w siłowni Daiiczi wskutek  trzęsienia.

TEPCO jest mistrzem w dezinformacji – nie tylko co do typu eksplozji i szkód, wielkości emisji, poziomów i charakteru skażenia. Pytanie czy z dyletancji, kierowniczego bałaganu, czy kierowanego bałaganu, żeby zamącić obraz. W każdym razie, zamiast harakiri spodziewanych w zniszczonej już przez jot kulturze japońskiej, mamy coraz większe łgarstwo – waadze Japonii i TEPCO dobrze służą kompleskowi jot-A.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/