ALERT: reactor 1 meltdown unstoppable, extremely dangerous/stopienie w reaktorze 1 nie do pokonania, niezwykle groźne

ALERT: reactor 1 meltdown unstoppable, extremely dangerous/stopienie w reaktorze 1 nie do pokonania, niezwykle groźne

[Po polsku na dole]

From: Tedd Weyman
Date: May 13, 2011 9:02:02 AM PDT (CA)
To: Piotr  Bein
Subject: Exactly what I said after the #1 reactor explosion

PB … just as I described and assessed after reactor #1 explosion.

We know from the ballsitic features of #1 reactor’s first explosion that it was NOT a hydrogen explosion, it was a super criticality — prompt critical –event, indicating core melt and inner containment breach.

Now they have a corium problem. Have you looked at the make up and chemistry of corium? It is impossible to handle … damned if you cool it with water and demned if you don’t cool it with water.

Loss of coolant in GE Mark 1 reactor casues a meltdown that forms “reactor lava” made of superheated, pyrophoric mixture that becomes hyper-generator of gamma and neutorn radiation, made up of the radioactive metals, ceramics and concrete inside the reactor.  it consumes itself and it consumes its surroundings.  Corium is a chemically-reactive, highly syergistic self-fueled mass which cannot be halted because it cannot be separated into its contituient parts. It is impossible to quench with water and cannot be smothered by cutting off its supply of oxygen with sand, oil or any other materials.  The coriums chemisty and nuclear interaction makes heat and the gamma emissions make heat. If and this is the case at F-Daiichi, the corium runs up against its containment wall , it punches through the core reactor vessel like a Depleted Uranium shaped charge jet (HEAT round) punches through the 14″ thick nose piece of the gun turret on a main battle tank. There is no means of suppressing this reaction other than to blow it up with an explosives capable of vaporizing the corium.

What is corium http://en.wikipedia.org/wiki/Corium_(nuclear_reactor)

Corium and containment breach outcome in the GE Mark 1 reactor
http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/10107094-CIV82B/

Corium characteristic of Chernobyl challenge: http://www.oecd-nea.org/rp/chernobyl/c01.html

Supposedly of Fuku metal slump in H2O

Plan to flood Fukushima reactor could cause new blast, experts warn‎ – 1 hour ago
A worker inside the No 1 reactor building at Fukushima Daiichi nuclear power plant. Photograph: AP Experts have warned of a potentially dangerous radiation…
The Guardian UK

POLSKI

Jest dokładnie to, co opisałem na początku po eksplozji reaktora 1.  Wiemy z balistyki 1-go wybuchu reaktora 1, że to NIE był wybuch wodoru, a super-krytyczne, szybkie krytyczne zdarzenie nuklearne, oznaczające stopienie rdzenia reaktora i uszkodzenie osłony wewn.

Teraz mają problem z corium. Czy znasz skład i chemię corium? To jest materiał niemożliwy do opanowania … czy próbujesz chłodzić corium wodą czy nie — nie ma sposobu.  Utrata chlodziwa w reaktorze typu GE Mark 1 powoduje stopienie rdzenia. Powstaje “lawa reaktorowa” złożona z przegrzanej, piroforycznej mieszanki, która staje się hiper-źródłem promieniowania gamma i radiacji neutronowej. Lawa składa się z radioaktywnych metali, materiałów ceramicznych i betonu wewn. reaktora. Konsumuje siebie samą i otoczenie,  Corium to masa chemicznie czynna, wysoce synergistyczna. Zaopatrujący się z siebie w energię, nie do opanowania, bo nie da się oddzielić poszczególnych składników corium. Nie da się ugasić corium wodą, nie da się stłumić piaskiem, olejem, betonem czy in. materiałem przez odcięcie dopływu tlenu. Chemia corium,  jego wspołreakcje nuklearne i promieniowanie gamma produkują ciepło. Jeśli corium zetknie się ze ścianą osłony/obudowy, a tak jest w Daiiczi, wyrywa dziurę, podobnie jak pocisk plazmowy typu HEAT (stosujący uran jako metal do plazmy, ale są też inne metale do tego celu – PB) . Uranowy HEAT przebija 35 cm pancerz wieży czołgu. Nie ma sposobu na pokonanie reakcji corium – chyba że wysadzić go w powietrze ładunkiem zdolnym wyparować składniki lawy.

Plan zalania reaktorów Daiiczi może wywołać nowe eksplozje, ostrzega ekspert: Ratownik wewn. budynku reaktora 1 w Daiiczi. Foto: AP. Eksperci ostrzegli o potencjalnie niebezpiecznej radiacji… — Guardian, W. Brytania

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/