Młodzi Żydzi przeciw syjonizmowi

Młodzi Dumni Żydzi przeciw lobby Izraela w USA

E-rozsyłka 12.5.2011, przekład-skrót Piotr Bein

Nowe słowo bluewashing (wyniebieszczać): wykorzystywać żydowską kulturę, religię i historię do tuszowania łamania praw Palestyńczyków, narażając życie Żydów w Izraelu i na świecie. Jednym z najbardziej tu winnych jest AIPAC (American Israel Public Affairs Committee, czołowa organizacja lobby Izraela w USA), który wywiera władzę polityczną ubierając się w piórka żydowskie, falszywie sugerując wielu, w tym kongresmanom, że reprezentuje wszystkich Żydów w USA. Jako młodzi Żydzi amerykańscy, oświadczamy publicznie, że to nieprawda: AIPAC nie mówi za nas. Dołącz do naszego przesąlnia do AIPAC w ramach zebrania Usuń się AIPAC 21-24.5.2011 w Waszyngtonie, na którym wraz z koalicją ponad 100 grup zadbamy, by jednoczesna konferencja AIAC nie zindoktrynowala ponad 1000 studentów z 300 uczelni USA.

W Egipcie, Tunezji, w rewolucjach Wiosny Arabskiej sprawiedliwi domagają się Wynocha!. My mówimy Usunąć się! Zbieramy się powiedzieć Usuń się, AIPAC i uznaj nasze zróżnicowane żydowskie społeczności i tożsamości jakimi są! Jesteśmy Młodzi Dumni Żydzi i nie pozwolimy AIPAC wyniebiesczać izraelskiej okupacji odmawiać praw Palestyńczykom. Aby to zademonstrować wizualnie, prosimy cię – młodego, dumnego Żyda: dołącz do nas, podziel się, dlaczego jesteś jak my i AIPAC cię nie reprezentuje. Czy będziesz z nami w Waszyngtonie czy nie, pokażemy twe zdjęcia i słowa konferencji AIPAC. Dla już niemłodych (powyżej 36 lat), ale dumnych Żydow przygotowujemy inną akcję poparcia. Proszę rozprowadzaj tę e-pocztę.  Czy e-dołączysz czy osobiście będziesz w Waszyngtonie, cieszymy się  na stanięcie z tobą z żądaniem, by  AIPAC usunął się i zrobił miejsce na nową politykę bliskowschodnią. Pozdrawiamy – Carolyn Klaasen i Mark Gunnery (Young, Jewish, and Proud)

Młodzi Izraelczycy za prawami Palestyńczyków

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/