Anomalie narodu niegdyś wybranego

Anomalie narodu niegdyś wybranego

Przekład Piotr Bein

Część (i) z 44-minutowego Filmu o spisku żydowskim. Zbiór materiałów czołowych badaczy judeocentryzmu: Dr David Duke, Prof. Kevin Macdonald, Dr James Wickstrom, Dr William Pierce, Jeff Rense i wielu in. Trzeba przetłumaczyć pozostałe części filmu…

250 burdeli w samym Tel Awiwie

 • Często są bite, gwałcone zbiorowo i zmuszane do nierządu 15 razy/dzień, 7 dni w tygodniu.
 • Izrael nie karze swych sutenerów za porywanie niewolnic seksualnych.

Żydzi a aborcje

 • Procent Żydow wśród aborcjonistów jest nieznany, ale niektórzy Żydzi mogą być winni niepoliczonym przerywaniom ciąży, np.
 1. Gloria Feldt, prez. Planned Parenthood.
 2. Vickie Saporta, prez. National Abortion Federation
 • Może dlatego Marc Stern, z-ca dyrektora wykonawczego Kongresu Żydow Amerykańskich, pisze (cytat przez E.J. Kessler Dems Talk of ‘Values’ Seen as Risk with Jews [w:] Forward 12.11.2004): Większość Żydów jest znacznie liberalniejsza od reszty populacji. Ws. aborcji, związków homoseksualnych, seksu przedmałżeńskiego, Żydzi są zasadniczo inni niż pozostali, za wyjątkiem najbardziej świeckich.

Żydzi i sztuka nowoczesna

 • Sztukę żydowską z III Rzeszy wystawiono na wystawie krytykującej żydowskie dzieła sztuki.
 • Jak w przeszłości niektórzy uważają, że sztuka żydowska nie jest żadną sztuką, tylko bazgroleniem, a Żydzi produkują zdegenerowaną sztukę i zachęcają innych do tego samego.

Rzeźnictwo koszerne (uwaga, przejdź do minuty 3:55, by uniknąć drastycznych scen)

 • Wielu nie-Żydów protestuje przeciw sposobie rzezi przez Żydów: okrutna nieludzka, daleko poza typową praktyką rzeźnicką. Organizacje żydowskie nazywają krytykę antysemityzmem. Wg niektórych Żydów, ich metoda jest łaskawsa dla zwierząt i cierpią one mniej.  Ok. 25% Żydow wymaga koszernego mięsa.
 • Bydło często wiesza się głową w dół na łańcuchu lub za jedną nogę i przecina gardło zwierzęciu.  Czasem stosuje się urządzenia, by unieruchomić, przciąć gardło i wykrwawić powoli ofiarę, koszernie. Są też maszyny do przewrócenia zwierzęcia do góry nogami.
 • Normalna nie-żydowska rzeź usypia zwierzę, następnie zabija pistoletem gwoździowym. Nawet w muzułmańskiej rzezi usyapia się ofiarę, żeby nie odczuła bólu.

Judaizm i judeochrześcijaństwo

W starożytności i nawet obecnie, chrześcijaństwo jest przeciwne judaizmowi. Wizerunek Chrystusa-pacyfisty nadstawiającego policzek negują jego czyny, napewno nie człowieka potulnego: rozrywał na kawałki żydowskie świątynie, próbując zatrzymać ich lichwiarskie metody. Ewangelia Jana odrzuca współczesną opinię teologiczną ewangelików.

Żydzi znienawidzili Chrystusa za tę agresję. Jego matkę Marię nazywają ladacznicą (Talmud, Sanhedryn 56a-b), a wg Talmudu Babilońskiego, Jezus cierpi w piekle, gotując się w nasieniu (Gittin 56b-57a). Gniewa to wielu chrześcijan, których Żydzi nazywają antysemitami. Tymczasem Żydzi nienawidzą nie-żydów. Literatura żydowska typowo czasem nazywa nie-żydów gojami, tj. bydlem. Wg Jewish Encyclopedia, Tora zakazała nazywać nie-żyda zwierzęciem.

Jedną z zasad judaizmu jest stwierdzenie z odległych czasów lidera Żydow, Simona ben Jahai, wciąż zawarte w Talmudzie: Najlepsi z nie-żydów  zasługują na śmierć. Nawet po konwersji, nie-żydow nie traktuje się jak Żydów i dyskryminuje. Wg prawa Izraela, Żydem jest się po matce. Żyd-ateista z Rosji od razu dostaje obywatelstwo, a Palestyńczyk urodzony w Izraelu nie może nawet kupić ziemi. Własność nie-żyda uważa się za włlasność publiczną, jak ziemię niczyją na pustyni – Jewish Encyclopedia.

Jest wiele in. rzeczy  w Talmudzie, zwykle cytowanych przez osoby nielubiące Żydów. Jedną ż nich  jest przysięga zwalniająca z wszelkich umów z nie-Żydami: Kto życzy sobie, by żadne orzysięgi dokonane podczas nadchidzącego roku nie były wiążące, niech wstanie na początku roku i oświadczy: “Każde zobowiązanie, jakie mogę złożyć w przyszłości jest nieważne.” Wtedy jego przysięgi stają się nieważne. – Talmud Babiloński, Nedarim 23b.

Niektørzy nie-Żydzi zasugerowali, że Żydzi próbują ich oszukiwać na podst. praw żydowskich. Żydowskie prawo przeciw liczeniu ceny zawyżonej o 1/6 lub więcej ponad bieżącą cenę handlowanego produktu — przekroczenie którego unieważniało sprzedaż — stosowało się tylko do Żyda lub obcego mieszkającego wśród Żydów, ale nie do nie-Żyda. –Jewish Encyclopedia.

Talmud mówi: Nie-Żyd obchodzący sabat zasługuje na śmierć. – Jewish Encyclopedia.

Nawet w poniedziałek nie-Żydowi nie wolno odpoczywać – Jewish Encyclopedia.

Dzisiejsi i strarożytni Żydzi (Dr James Wickstrom)

Dzisiejsi Żydzi to nie Judejczycy. Badacze historii Biblii wiedzą, że Saul był 1-ym królem Jakuba-Izraela, a Jan był 1-ym z Jakuba-Izraela, którego nazwano Baptystą. A kto był 1-ym Żydem? Adam, Seth, Noe, Abraham, Izak, Jakub (zwany Izrael), Mojżesz, Dawid ani jego syn Salomon nie jest zwany Żydem w Biblii. Nie ma słowa Żyd w 1-ych 11 księgach Biblii. Dopiero są nazwani w II Księdze Królów 16:6, ale tylko w tłumaczeniach zmienionych w XVIII w. Wg II Księgi Królów, Jakub (Izrael) ze swoimi ludźmi toczył wojnę PRZECIW Żydom i wyparł ich z Elath. Tak więc trzeba przeczytać ok. 500 stron Biblii, zanim pokaże się nazwa Żyd. A jednak tych, co zwą się dziś Żydami, nie znajdziesz w 1-ych 5 księgach Biblii (Tora), mimo że oni napisali Torę, wg Żydów.

Jahwe uczłowieczony, którego większość nazywa Jezusem, mówi do Jana w Objawieniu 2:9: wiem, że bluźnią tobie ci, którzy się podają za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Wiemy, że Jahweh, Bóg Wszechmogący zmienił imię Abrama na Abraham w Księdze Dziejów 17:5, a Jakuba na Izrael z 32:28, lecz nigdzie w oryginale Biblii nie znajdziesz, że JAHWE zmienił imię Izrael na Żyd.

[Tutaj fragment trudny do zrozumienia – PB] Dr. James Wickstrom: Z synagogi szatana są mordercy Chrystusa, mordercy JAHWE. Dziś oni są złodziejem skarbca USA. Są morderczym rzeźnikiem naszej młodzieży wojskowej w niedeklarowanych, grabeżczych wojnach na całym świecie o zyski, ropę i złoża gazu. […] Nie można wierzyć Żydom, bo Ojciec powiedział, że są kłamcami. Zawładnęli Senatem, Kongresem, większością stołecznego Waszyngtonu, całą bankowością świata…

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/