Rosja gotowa uznać Palestynę

Rosja gotowa uznać Palestynę

Minister spraw zagr. Rosji, Sergiej Ławrow zobowiązuje się do poparcia niezależnej Palestyny opartej na granicach z 1967 r.: Każdy naród potrzebuje jedności, tym bardziej Palestyńczycy, […] dążący do utworzenia państwa zgodnie z rezolucjami ONZ, Kwartetem mediacyjnym (ONZ, UE, Rosja i USA) oraz arabską inicjatywą pokojową. Ławrow wyraził poparcie na spotkaniu z przedstawicielami palestyńskich organizacji Hamas i Fatah w Moskwie, po którym obie strony opublikowały wspólne oświadczenie. Ławrow nazwał pojednanie Hamas-Fatah wydarzeniem historycznym i naglił Palestyńczyków do finalizacji szczegółów paktu jedności i położenia podstaw do jego realizacji. Przywódcy obu głównych palestyńskich frakcji podpisali umowę w Egipcie, torując drogę do utworzenia przejściowego rządu zjednoczeniowego.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/