Symulacje komputerowe: osłony reaktorów w Daiiczi prawdopodobnie uszkodzone

Symulacje komputerowe: osłony reaktorów w Daiiczi prawdopodobnie uszkodzone

Judżi Okada i Tsujoszi Inadżima 24.5.2011, przekład-skrót Piotr Bein

TEPCO potwierdza stopienie reaktorów 1, 2 i 3 w Daiiczi

Wg TEPCO, pomieszczenia osłonowe uszkodzonych reaktorów prawdopodobnie zostały naruszone, przez co są dodatkowe emisje, które mogą przewyższać czarnobylskie. Symulacje komputerowe stopienia reaktorów 1-3 w marcu wskazują na utworzenie dziur w osłonach. Analiza potwierdza opinie niezależnych badaczy po 11.3.2011. Raport TEPCO dla rządu budzi nowe pytania, jak TEPCO, któremu zabrało ponad 2 miesiące przyznać stopienie prętów paliwowych, podchodzi do kryzysu – mówi Hironobu Unesaki, profesor inżynierii nuklearnej na U. Kjoto: Niestety nie potrrafię znaleźć żadnej spójności w raporcie. TEPCO nie podało wystarczających analiz izotopów w wyciekłej skażonej wodzie. Teraz potwierdzili stopienie prętów paliwowych, więc powinni też podać więcej danych, w tym o plutonie i uranie.

Pomieszczenia osłonowe wokół reaktora z paliwem nuklearnym, mają za zadanie zatrzymać radiację i przecieki chłodziwa w przypadku przegrzania reaktora.

Rząd Japonii zwiększył w kwietniu poziom zagrożenia z Daiiczi na najwyższy, jak Czarnobylu. Przedstawiciele TEPCO oznajmili wtedy, że Daiiczi może emitować więcej radiacji niż Czarnobyl. Udziały firmy TEPCO na giełdzie spadły ponad 85 % od 11.3.2011.

Pompować wodę

Wg Dżuniczi Matsumoto, kierownika naczelnego TEPCO, Daiiczi nie wyemitowało jeszcze tyle, co Czarbobyl i firma nie spodziewa się większych emisji w przyszłości. TEPCO boryka się z chłodzeniem reaktorów i basenów ze zużytym paliwem, by opanować emisje radioaktywne, stosując m.in. pompy do betonu i wozy straży pożarnej.

Analiza z TEPCO pokazuje 1 dziurę w osłonie reaktora 1 i dwie w osłonie reaktora 2. Systemy chłodzenia mogły ulec uszkodzeniu w reaktorze 3. Prof. inżynierii nuklearnej Ken Nakadżima na U. Kjoto: Dziury powstały jakiś czas temu, więc nie spowodują szybkiego wzrostu dawek radiacji. Ale martwi mnie możliwy wzrost skażenia wody gruntowej i morskiej przez wycieki z tych dziur.

TEPCO przyznało 23.5.2011 stopienie prętów w reaktorach 2 i 3 . Poprawiło też ogłoszony w poprzednim tyg. (kiedy oznajmiło uszkodzenie reaktora poważniejsze niż poprzednio sądziło) czas stopienia reaktora 1 od momentu trzęsienia, z 16 na 15 godz.

Piotr Bein: Wystarczy tej blazenady. TEPCO, rząd Japonii i globalne lobby A mieli  ekspertyzy od początku, że nastąpiły stopienia rdzeni reaktorów, więc i przetopienie osłon przez corium, jak podajemy od początku katastrogy na Grypa666 i PiotrBein.wordpress.com. Bez szumnych „symulacji komputerowych” niezależni eksperci Tedd Weyman, Arnie Gundersen, Chris Busby i inni podają od początku, że są stopienia reaktorów, a emisje przekraczają czarnobylskie. W świetle „nowych” odkryć TEPCO, wychodzi kryminalność oficjalnego zaprzestania i ukrywania pomiarów radiacji jak i określania typu izotopów z Daiiczi, zagrażających zdrowiu człowieka globalnie. Zdumiewa fakt, że podczas gdy Czarnobyl mogły odkryć stacje pomiarowe tu i tam, obecnie szlaban jest tak silny, że nie ma informacji o skażeniu globalnym nawet z Chin czy Rosji,  podobno niezależnych od kompleksu jot (i jego lobby A). Kompleks mógł zsynchronizować Daiiczi z napadem radiologicznym NATO na Libię, żeby skomplikować obraz globalnego skażenia. Nasz korespondent wykrył w Australii do 30-krotnie wyższe promieniowanie alfa. Wg Tedda Weymana, mogło dostać się na półkulę płd. przez mezosferę z Daiiczi i/lub Libii.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/