Arnie Gundersen 22 i 26.5.2011

Arnie Gundersen 22 i 26.5.2011

W wideo z 26.5.2011, Arnie przypomina, że od ponad 6 lat korespondencji i orzeczeń biegłego dla komitetu doradczego ds. bezpieczeństwa reaktorów (ACRS) przy Komisji Ustaw Nuklearnych USA (Nuclear Regulatory Commission, NRC), kwestionuje on stanowisko NRC, że systemy osłonowe reaktorów nie mogą przeciekać. Katastrofa w Daiiczi dowodzi, że Gundersen miał rację. Eksplozje w Daiiczi pokazują, że osłony reaktora GE Mark 1 mogą ulec udszkodzeniu i przepuścić ogromne ilości radiacji, o czym Arnie przestrzega od dawna. Na specjalne zebranie 26.5.2011 nt. statusu Daiiczi, ACRS zaprosiło 5-minutową prezentację Arnie o lekcjach z Daiiczi dla 23 reaktorów typu Mark 1 w USA i ich osłon. Gundersen bada integralność osłon od 1972 r. i jako 1-szy inżynier powiadomił NRC o następstwach przecieku z głównego zaworu oddzielenia pary (Main Steam Isolation Valve, MSIV) w 1974 r. Cały czas NRC twierdzi w swych obliczeniach i przeglądach technicznych, że uszkodzenie osłony reaktora jest niemożliwe.

W filmiku z 22.5.2011, Arnie wyjaśnia, jak dodano urządzenie zmniejszające ciśnienie reaktora GE Mark 1: jako prowizorkę 20 lat po zaprojektowaniu reaktora i wprowadzeniu w wielu krajach. Katastrofa Daiiczi „przetestowała” to urządzdnie w reaktorach 1, 2 i 3 – z wynikiem negatywnym: urządzdenie niezdało egzaminu w 3 przypadkach! Wszystkie 3 reaktory emitują radioaktywność do otoczenia. Arnie omawia też błędy projektowania przeciw-sejsmicznego, nieodpowiednie plany ewakuacyjne oraz „ubezpieczanie” reaktorów, w którym podatnicy ponoszą większość kosztów katastrof i awarii.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/