Skażenie lądu i oceanu, komisja MAEA w Daiiczi

Skażenie lądu i oceanu, komisja MAEA w Daiiczi

Celem odkażania, 27.5.2011 prefektura Fukuszima zaczęła usuwać grunt z terenów 26 szkół w mieście Fukuszima. Typowo usuwa się 5 cm warstwy powierzchniowej i nakłada ziemię nieskażoną. Docelowo obecne promienowanie, np. 3 mikro-Sv/godz. w szkole podst. Watari, ma być zmniejszone do 0,6 mikro-Sv/godz.

PB: Sposób obnaża ignorancję władz: największym zagrożeniem są promienotwórcze pyły w otoczeniu, które nie znikną przez wymianę ziemi. Trzeba ewakuować szkoły i ludność w miejscach wymagających wymiany ziemi!

Ministerstwo nauki Japonii wykryło niezwykle wysokie poziomy izotopu cezu na dnie oceanu k. prefektur Mijagi i Ibaraki. Eksperci zalecją wzmożenie monitoringu na dużych obszarach, by ocenić skutki na owoce morza. 9-14.5.2011, ministerstwo pobrało próbki z 12 miejsc wzdłuż wybrzeża Pacyfiku dłg. 300 km, wszędzie stwierdzając radioaktywność, w tym przy prefekturach Mijagi i Ibaraki, gdzie przedtem nie testowano na radiację.

Cez-134 na poziomie 110 Bq/kg, tj. 100 razy ponad normę wykryto w próbkach z dna oceanu na głęb. 45 m, 30 km od miasta Sendai. 10 km od miasta Mito na głęb. 49 m, wykryto 50 Bq/kg. Wg prof. Takaszi Iszimaru z U. Tokio, plankton najprawdopodobniej zaabsorbował substacje radioaktywne noszone powierzchniowymi prądami morskimi, następnie opadł na dno. Wg niego, trzeba wzmóc monitoring na dużym obszarze, bo materiały radioaktywne na dnie morskim nie rozpuszczają się szybko i mogą akumulować się większej rybie żerującej na krewetkach i rakach z dna.

PB: Jeśli substancje radioaktywne rozniosły się na alarmującym poziomie w morskim pasie 300 km, to jaki jest zasięg skażenia na Honszu i sąsiednich wyspach? Czemu nie ma podobnych pomiarów skażenia globalnego w wodach, atmosferze i na lądzie?

Używając dwa wozy strażackie, TEPCO spryska obiekty siłowni Daiiczi środkiem przeciw pyleniu azbestowemu, by zapobiec roznoszenie pyłów radioaktywnych, osiadłych po eksplozjach w marcu br. TEPCO nie spryska wszystkich ścian budynków, bo gruz toruje dostęp do niektórych miejsc. Od kwietnia firma spryskuje grunt i gruz w Daiiczi środkiem utwardzającym, by zapobiec rozwiewaniu pyłów. Nie można go użyć na budynkach, gdyż dostawszy się do basenów ze zużytym paliwem jądrowym, mógłby zakłócić cyrkulację wody chłodzącej. Zapobieganie pyleniu jest jednym z głównych celów planu stabilizacji reaktorów. TEPCO planuje też przykryć budynki reaktorów.

PB: Uczonym japońskim zajęło aż 11 tygodmi, żeby opracować metodę poskromienia pyłów z eksplozji Daiiczi?

Zespół 18 ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z W. Brytanii, Francji i in. państw odwiedził siłownię Daiini (27.5.2011), następnie obejrzał budynki reaktorów 1-4 w Daiiczi, po raz 1-szy od 11 III. Zespół przedłoży swój raport rządowi Japonii 1.6.2011.

PB: Nie spodziewajmy się zbyt wiele — MAEA to trzon lobby A.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/