ALERT: Epidemiologia w Polsce po Daiiczi – potrzeba akcji Wykluczonych

ALERT: Epidemiologia w Polsce po Daiiczi – potrzeba akcji Wykluczonych

Patrz Epidemiologia obywatelska – odtrutka na oficjalne kłamstwa.. Wzywam Wykluczonych do zorganizowania podobnej akcji w Polsce. Proszę naszych ekspertów zdrowia publicznego, Prof. Majewską i Dra Jaśkowskiego o pomoc merytoryczną. Dr Busby z LLRC pomoże w kwestiach specyficznych dla Polski.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/