LLRC: Epidemiologia obywatelska – odtrutka na oficjalne kłamstwa

LLRC: Epidemiologia obywatelska – odtrutka na oficjalne kłamstwa

Email 5.6.2011, przekład Piotr Bein

LLRC radzi Japończykom wziąć w swe ręce badania następstw zdrowotnych Daiiczi. Zgodnie z naszymi prognozami od początku katastrofy, oficjele nie oceniają skutków długoterminowych skażenia na poważne. To początek długoplanowego tuszowania, zamierzonego na zabranie obywatelom prawnego zadośćuczynienia za brak troski o zdrowie ze strony rządu i TEPCO. Zalecamy:

  • Jak najszybciej wybrać grupę 5 tys. osób z rejonu skażonego przez Daiiczi.
  • Przeprowadzić sondaż kwestionariuszowy ich stanu zdrowia.
  • Powtórzyć na nich sondaż w 2014 i 2016 r.

Istnieje opracowanie nt. przeprowadzenia sondażu, ze szkicem kwestionariusza.

Oficjalne zapewnienia to fałsz:

  • Oficjele wciąż wierzą w nieważny model zagrożenia radiologicznego, z Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej ICRP. Model ten ogromnie niedoszacowuje skutków radiacji wewnątrz organizmu, bo opiera się na badaniach ocalałych po bombach A w Hiroszimie i Nagasaki, które przemilczają skutki wewnętrznej radiacji; dane do tego modelu zaczęto zbierać dopiero w 1950 r. i wykluczono dane wcześniejsze.
  • Źródła oficjalne milczą nt. emiterów alfa działających wewnątrz organizmu, jak pluton i uran, dla których model ICRP jest najbardziej niedokładny.
  • Oficjele ignorują ogromny zbiór dowodowy z Czarnobyla i in. miejsc ekspozycji na radiację, wg którego zagrożenie jest znacznie większe niż oblicza model ICRP, wahlarz wynikających chorób szerszy, ich czas inicjacji wcześniejszy, i nie pasujący do modelu ICRP dla dawki zewn.

Czarnobyl nauczył nas, jak ważna jest wczesna inicjatywa. Oficjalne badania zaczynają się późno, są niedofinansowane i zaplanowane na niejasne wyniki. Oficjele będą nalegać na rekonstrukcje dawek, co w ich żargonie znaczy, że trzeba znać otrzymaną przez każdego dawkę, zanim się rozstrzygnie, czy skażenie radioaktywne nadwyrężyło zdrowie. Z Czarnobyla wiemy, że jest to trudne, często  niemożliwe. Samo ICRP stwierdziło, że ich model nie nadaje się do tego, z powodu dużych niepewności. Dawka jest bezsensowna dla wielu rodzajów napromieniowania wewn. Mimo to oficjele zakładają liniową zależność dawka-choroba i że skażenie powoduje jedynie wąski zakres chorób: rak, białaczka i dziedziczne skutki genetyczne. Ignorują zaś skutki nie-rakowe: poronienia i wady niemowlaków pochodzące od napromieniowania w łonie matki. Twierdzą, że skutki te są iluzoryczne, psychosomatyczne, powodowane rozpaczą, lękami, radiofobią i stylem życia, np. niewłaściwe odżywianie i używki. Zakładają, że rak wykryty 10-15 lat  po napromieniowaniu nie pochodzi od radiacji.

Szwedzka agencja ochrony radiologicznej (SSI) użyła takich argumentów w 2004 r. w ataku na badania  [1], które wykazały wzrost przypadków raka do 10 lat po Czarnobylu. Strony SSI, kopia z 4.6.2011. Absolutnie standardowa oficjalna reakcja na dowody kwestionujące model ICRP powołuje się na tenże  model – jak religia a nie nauka.

……………..

3. Przyszłość: prosta propozycja (wyciąg z raportu Fukushima 5000)

Badania kontrolowane 1000 rodzin w mieście lub małym rejonie  tuż za strefą o promieniu 30 km od Daiiczi, metodą identyczną jak w Falludży (Busby et al 2010). Zespół miejscowych definiuje rejon ok. 100 domów/mieszkań na podst. spisów wyborców, wizytuje każdą rodzinę w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu: kto mieszka tam, wiek i płeć każdej z osób, jakie rodzaje raka i białaczki  zdiagnozowano u nich i w ktorym roku w ostatnich 5 latach, wyniki porodów i poronienia, szczegóły zgonów ze wszystkich przyczyn. Wyniki dadzą populację ok. 5 tys. osób w różnym wieku. Kwestionariusze będą kodowane wg osoby celem kontaktu na następne sondaże za 3 i 5 lat. W ten sposób zostanie zdefiniowana próbka podstawowa zdrowia społeczności, z którą porównywane będą prZyszłe skutki na zdrowie. Niniejszy raport zawiera szkic kwestionariusza.

[1] Tondel M, Hjalmarsson P, Hardell L, Carisson G and Axelson A (2004) Increase in regional total cancer incidence in Northern Sweden. J Epidemiol. Community Health. 58 1011-10.

Piotr Bein: Wykluczeni powinni pomyśleć o zorganizowaniu epidemiologii obywatelskiej w Polsce.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/