Natalia Dueholm: Rozbroić bombę aborcyjną!

Natalia Dueholm: Rozbroić bombę aborcyjną!

W Polsce trwają działania mające na celu wprowadzenie całkowitej ochrony życia w fazie prenatalnej. Popierające je dziennikarki z mediów świeckich i chrześcijańskich publicznie wyraziły swój zdecydowany sprzeciw przeciwko przerywaniu ciąży w Liście dziennikarek przeciwko aborcji” List, adresowany między innymi do parlamentarzystów, ma im pokazać, że Polki nie godzą się na zabijanie niewinnych i bezbronnych ludzi w fazie przedurodzeniowej. Nie godzą się również na naciski lobby aborcyjnego, nie działającego w interesie kobiet i społeczeństwa, ale we własnym. Sygnatariuszki liczą na naprawę polskiego prawodawstwa i tym samym zaprowadzenia prawnego ładu moralnego. Wprowadzenie ochrony wszystkich
poczętych ludzi unieszkodliwi swego rodzaju bombę aborcyjną, która już teraz niszczy matki, ojców, całe rodziny oraz powoduje rozkład społeczeństwa. Sygnatariuszki liczą również na reakcję innych środowisk, które odważnie wystąpią w obronie kobiet i dzieci. Treść listu i inne informacje.

PB: Aborcje, eugenika przez chemizację otoczenia, scypionki, leki-trucizny, zaświnioną żywność i wodą, radiację “nieszkodliwą” w najbliższyn czasie dla matki, płodu i małych dzieci… SS-yństwo NWO!!!

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/