Sejm za rozpatrzeniem ustaw atomowych

Sejm za rozpatrzeniem ustaw atomowych

GŁOSOWANIE Nr 61 – POSIEDZENIE 89. Dnia 01-04-2011 Godz. 11:13

Pkt 23. porz. dzien. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawartego w druku nr 4038

Głosowało – 386  Za – 386  Przeciw – 0  Wstrzymało się – 0  Nie głosowało – 74

…………………

strona 7 kolumna 2 – Stenogram z 89 posiedzenia sejmu w dniu 30.03.2011 – dyskusja nad zmianami w prawie atomowym:

I chociaż te nowoczesne technologie jądrowe o najwyższych standardach bezpieczeństwa, jakie będą mogły być w Polsce zastosowane, są zaprojektowane tak, by poradzić sobie z następstwami, jakie wywołał kataklizm w japońskiej elektrowni Fokushima – myślę tu o trzęsieniu ziemi i tsunami – pozbawiając reaktory tej elektrowni możliwości chłodzenia po ich automatycznym wyłączeniu, to każda lekcja płynąca z doświadczeń japońskich będzie przedmiotem analiz i spowoduje doskonalenie stosownych procedur.

 

PB: O tak! Doskonalenie eugeniki A trwa już od zarania ery atomowej. Przekupieni SS-yny (p)osłowie Knessejmu pominęli lekcję z Japonii — już 35 z 54 reaktorów zamknięto, a do połowy lata ma być wygaszonych 75% reaktorów. Japonia przestawia się na energie odnawialne i oszczędność prądu. Sam potencjał wiatru na wyspie Honszu przekracza całą zdolność produkcyjną energii A Japonii sprzed 11 III.  Do tego mają jak wsędzie na globie geotermalną, pływową, słoneczną i rozwiniętę technikę i przemysł, zdolne szybko wyprodukować potrzebne urządzenia i infrastrukturę. A jak (p)osły uchronią siłownie A od Stuxnetów? Gdzie będą składować śmiecie nuklearne? U siebie pod łóżkiem?

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/