Polsat niepozwolił wypowiedzieć się przeciw Ruchowi Autonomii Sląska

Polsat niepozwolił wypowiedzieć się przeciw Ruchowi Autonomii Sląska

PB: Poparcie żydomendiów i “polskiego” rządu dla separatyzmu szlunskiego — nieomylne pieczątki kompleksu jot. Do tego wredna retoryka judeocentryczna o polskich obozach, tym razem powojennych dla drani niemieckich. Były one tak polskie jak cała żydokomuna, która wypełniała zadania kompleksu jot w zrzuceniu winy na Niemców za Holokaust, Szoa i II wojnę globalną przeciw gojom.

By piotrbein

https://piotrbein.net/about-me-o-mnie/